I november oppfordret vi hele organisasjonen til å gjøre en ekstra verveinnsats, og det ga gode resultater. Totalt meldte 592 seg inn i Norges Bondelag i løpet av vervemåneden, og med 63 375 medlemmer teller Bondelaget nå flere medlemmer enn ved slutten av 2016, og det høyeste medlemstallet siden 1997.

Aust-Agder Bondelag er kåret til vinner blant fylkeslagene. Fylkesleder Knut Erik Ulltveit og verveutvalget i Aust-Agder Bondelag har gått systematisk til verks og vervet 78 nye bondelagsmedlemmer i november.

- Dette var veldig bra, vi satte oss mål om å passere tusen medlemmer i Aust-Agder, og er fornøyd med å nå målet vi satte oss, sier Knut Erik Ulltveit. Fylkeslaget har nå 1040 medlemmer.

Det har blitt noen timer i telefonen i det siste, medgir fylkeslederen.

- Jeg satt meg som mål å få opp medlemstallet da jeg ble leder i fylkeslaget i vår. Vi fant ut at mange bønder ikke er medlem, så nå har vi gått gjennom listene over hvem som får produksjonstilskudd og verveutvalget ringer hver og en, sier Knut Erik Ulltveit.

- Overfor bønder som ikke er medlem, argumenterer jeg med at Bondelaget forhandler fram vilkår som er grunnleggende for at vi kan driver som bønder. Det legges ned mye jobb for å få til dette, hver eneste vår, det har jeg skjønt etter at jeg ble fylkesleder, sier Knut Erik.

Fylkeslaget får nå en bedre middag av bondelagskokk Nils Henning Nesje. – Vi har ikke diskutert hvordan premien skal nytes, men det er sikkert at den skal brukes på nye og gamle medlemmer. Det er en flott anledning til å gi noe tilbake til medlemmene om det viktige vervearbeidet, sier Ulltveit. 

Sender Bartnes til Vefsn

Vefsn Bondelag i Nordland utpekte seg som det beste lokallaget. I løpet av november fikk de 37 nye medlemmer, det tilsvarer en vekst på 18 prosent.

- Da vi for ei uke siden skjønte at vi lå an til å vinne, gira vi hverandre voldsomt opp og la inn en ekstra innsats. Vi har verva både bønder og personlige medlemmer, og for oss er det gøy å bli det største lokallaget i Nordland, sier Roger Eliassen, leder i Vefsn Bondelag.

-Vi går fram på en ærlig måte, vi lover ikke gull og grønne skoger, men forteller hva bondelaget gjør.

Som premie for beste lokallag har vi lovet bort bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Han vil nå besøke medlemmene i Vefsn.

Roger Eliassen deler gjerne sine vervetips:

-Det er alltid muligheter til å verve. Det handler om å tørre å spørre, og da er det alltid noen som sier ja til å bli medlem, sier Eliassen.