Verdens melkedag 1. juni

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Fredag 1. juni markeres Verdens melkedag for tolvte gang.

 Dette er en FN-dag hvor det settes det ekstra fokus på melken og dens egenskaper. Melk er en kilde til flere viktige næringsstoffer, og i Norge anbefales det at magre meieriprodukter inngår i det daglige kostholdet.

– Meieriprodukter fremheves som en viktig kilde til næringsstoffer kroppen trenger, spesielt kalsium og jod. I rapporten understrekes det at for folk flest vil magre meieriprodukter være viktig for å sikre et tilstrekkelig inntak av disse næringsstoffene, forteller Hanne Hennig Havdal, ernæringsfysiolog i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Hanne påpeker at andre land er lenger fremme i å anbefale konkrete mengder. Noe hun mener ville være en fordel for forbruker å kunne forholde seg til.

– Tre porsjoner med magre meieriprodukter som del av et sunt kosthold sikrer at man får seg anbefalt mengde kalsium. I tillegg gir det også jod, proteiner og flere B-vitaminer. En porsjon tilsvarer for eksempel ett glass ekstra lett melk eller en yoghurt, sier hun.

For ytterligere informasjon, se melk.no eller på WorldMilkDay.com.

Kilde: Tine

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere