Velkommen til Bondelagets nye nettsider

Publisert 25.09.2013
  • Tips en venn om denne siden

I dag ser du første "utgave" av de nye nettsidene til Norges Bondelag. Et viktig mål for endringen har vært å bli tydeligere på de viktigste sakene for Norges Bondelag.

Arbeidet med nettsidene har pågått over flere måneder. Samtidig som bondelaget.no er fornyet, er også sidene til det enkelte fylkeskontor endret til nytt design.

-Vi skal bli tydeligere på Bondelagets største og viktigste saker. Samtidig har det vært viktig for oss å speile Bondelagets aktivitet på sosiale medier, sier seniorrådgiver i Norges Bondelag, Per Ole Ranberg.

-I tillegg til nytt design og nye elementer, blir også teknikken bak sidene forbedret. Dette gjelder for eksempel "søk" på bondelaget.no. Statistikk forteller at 20.000 mennesker søker på bondelaget.no i måneden, men en stor andel av disse finner ikke hva de leter etter. Da er det viktig at disse får bedre uttelling for sin aktive innsats når de søker på Bondelagets nettsider, sier Ranberg.

-Nettsidene er en del av Bondelagets kommunikasjon med medlemmer og folk som er glad i næringa vår eller som søker opplysninger om organsiasjonen eller om landbruk i Norge generelt. Vi skal aldri være noen konkurrerende nyhetskanal i forhold til andre som skriver om mat og landbruk, men vi skal løfte fram nyheter og saker om Norges Bondelag, hva Bondelaget sier og hva Bondelaget oppnår. På den måten kan nettsidene også bli en viktig kilde for andre, sier Ranberg som samtidig understreker at sidene slik de framstår i dag, ikke er ferdige.

-Det er sikkert stoff folk vil savne, stoff folk vil etterlyse. Nå er bygningen bygget, og så skal vi sørge for å fylle det enkelte rom med alt hva rommene trenger for framtida, sier seniorrådgiver Per Ole Ranberg.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere