Velkommen til Bondelagets nye nettsider

Publisert 25.09.2013
  • Tips en venn om denne siden

I dag ser du første "utgave" av de nye nettsidene til Norges Bondelag. Et viktig mål for endringen har vært å bli tydeligere på de viktigste sakene for Norges Bondelag.

Arbeidet med nettsidene har pågått over flere måneder. Samtidig som bondelaget.no er fornyet, er også sidene til det enkelte fylkeskontor endret til nytt design.

-Vi skal bli tydeligere på Bondelagets største og viktigste saker. Samtidig har det vært viktig for oss å speile Bondelagets aktivitet på sosiale medier, sier seniorrådgiver i Norges Bondelag, Per Ole Ranberg.

-I tillegg til nytt design og nye elementer, blir også teknikken bak sidene forbedret. Dette gjelder for eksempel "søk" på bondelaget.no. Statistikk forteller at 20.000 mennesker søker på bondelaget.no i måneden, men en stor andel av disse finner ikke hva de leter etter. Da er det viktig at disse får bedre uttelling for sin aktive innsats når de søker på Bondelagets nettsider, sier Ranberg.

-Nettsidene er en del av Bondelagets kommunikasjon med medlemmer og folk som er glad i næringa vår eller som søker opplysninger om organsiasjonen eller om landbruk i Norge generelt. Vi skal aldri være noen konkurrerende nyhetskanal i forhold til andre som skriver om mat og landbruk, men vi skal løfte fram nyheter og saker om Norges Bondelag, hva Bondelaget sier og hva Bondelaget oppnår. På den måten kan nettsidene også bli en viktig kilde for andre, sier Ranberg som samtidig understreker at sidene slik de framstår i dag, ikke er ferdige.

-Det er sikkert stoff folk vil savne, stoff folk vil etterlyse. Nå er bygningen bygget, og så skal vi sørge for å fylle det enkelte rom med alt hva rommene trenger for framtida, sier seniorrådgiver Per Ole Ranberg.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere