Arbeidet med nettsidene har pågått over flere måneder. Samtidig som bondelaget.no er fornyet, er også sidene til det enkelte fylkeskontor endret til nytt design.

-Vi skal bli tydeligere på Bondelagets største og viktigste saker. Samtidig har det vært viktig for oss å speile Bondelagets aktivitet på sosiale medier, sier seniorrådgiver i Norges Bondelag, Per Ole Ranberg.

-I tillegg til nytt design og nye elementer, blir også teknikken bak sidene forbedret. Dette gjelder for eksempel "søk" på bondelaget.no. Statistikk forteller at 20.000 mennesker søker på bondelaget.no i måneden, men en stor andel av disse finner ikke hva de leter etter. Da er det viktig at disse får bedre uttelling for sin aktive innsats når de søker på Bondelagets nettsider, sier Ranberg.

-Nettsidene er en del av Bondelagets kommunikasjon med medlemmer og folk som er glad i næringa vår eller som søker opplysninger om organsiasjonen eller om landbruk i Norge generelt. Vi skal aldri være noen konkurrerende nyhetskanal i forhold til andre som skriver om mat og landbruk, men vi skal løfte fram nyheter og saker om Norges Bondelag, hva Bondelaget sier og hva Bondelaget oppnår. På den måten kan nettsidene også bli en viktig kilde for andre, sier Ranberg som samtidig understreker at sidene slik de framstår i dag, ikke er ferdige.

-Det er sikkert stoff folk vil savne, stoff folk vil etterlyse. Nå er bygningen bygget, og så skal vi sørge for å fylle det enkelte rom med alt hva rommene trenger for framtida, sier seniorrådgiver Per Ole Ranberg.