- Vår matjord er ikke en vanlig handelsvare

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

- En slutt på vern av matjorda vil bety slutten for vår matproduksjon, sier nestlederen i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

I Norge er kun tre prosent av landarealet dyrket mark. Jordloven og Plan- og bygningsloven sørger derfor for å verne om det lille som fins av Norsk matjord.

Dette har direktør i Norsk Institutt for Landbruksforskning (NILF), Ivar Pettersen, sett seg lei på. I Nationen tar han til orde for en ny analysemodell som skal se om det er lønnsomt å verne dyrket mark i forhold til å omregulere den til vei eller andre formål.

- Dyrka mark blir i dag verdsatt på en måte som jeg frykter er ganske tilfeldig, sier Pettersen.

Matjorda forsvinner

Nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, rister på hodet over forslaget.

- Han har rett i at jorda verdsettes tilfeldig, men det han ikke sier er at den verdsettes langt fra høyt nok. Det vil bestandig være billigere å bygge på matjord enn på berggrunn, sier hun.

 - Den jorda vil produsere mat og verdier i hundrevis av år. Det vil ikke veien eller butikken som skal stå der, legger Skallerud til.

I løpet av de siste 50 årene har over én million dekar, eller 1000 km2 dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert i Norge, viser tall fra SSB. I den siste femårsperioden har nærmere 15.000 dekar blitt omdisponert hvert år.

Tettbygde strøk utsatt

Norges Bondelag er i klar oppfatning om at et slikt system vil føre til ytterligere nedlegging av matjord, noe Pettersen ikke nekter for.

- Mange vil helt sikkert, og med god grunn, frykte at dette vil åpne for en omfattende nedbygging. Betalingsviljen er spesielt stor i byer og tettbygde strøk, sier han.

Skallerud er sterkt imot å gjøre matjord til en hvilken som helst handelsvare.

- Den beste matjorda i Norge ligger rundt byene. Det er jo ikke så rart, det var jo derfor folk bosatte seg der i utgangspunktet. Dette handler ikke om å sette en prislapp på matjorda vår, dette handler om vår mattrygghet og matberedskap.

- Grunnlaget for hele verdikjeden

I områdene rundt de største byene og tettstedene ligger den mest produktive jorda, såkalt matkornjord. Det er også her nedbyggingspresset er størst.

- Nedleggelsene av matkornjord går sterkt ut over matproduksjonen siden den er grunnlaget for hele verdikjeden, påpeker Skallerud.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere