- Vår matjord er ikke en vanlig handelsvare

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

- En slutt på vern av matjorda vil bety slutten for vår matproduksjon, sier nestlederen i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

I Norge er kun tre prosent av landarealet dyrket mark. Jordloven og Plan- og bygningsloven sørger derfor for å verne om det lille som fins av Norsk matjord.

Dette har direktør i Norsk Institutt for Landbruksforskning (NILF), Ivar Pettersen, sett seg lei på. I Nationen tar han til orde for en ny analysemodell som skal se om det er lønnsomt å verne dyrket mark i forhold til å omregulere den til vei eller andre formål.

- Dyrka mark blir i dag verdsatt på en måte som jeg frykter er ganske tilfeldig, sier Pettersen.

Matjorda forsvinner

Nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, rister på hodet over forslaget.

- Han har rett i at jorda verdsettes tilfeldig, men det han ikke sier er at den verdsettes langt fra høyt nok. Det vil bestandig være billigere å bygge på matjord enn på berggrunn, sier hun.

 - Den jorda vil produsere mat og verdier i hundrevis av år. Det vil ikke veien eller butikken som skal stå der, legger Skallerud til.

I løpet av de siste 50 årene har over én million dekar, eller 1000 km2 dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert i Norge, viser tall fra SSB. I den siste femårsperioden har nærmere 15.000 dekar blitt omdisponert hvert år.

Tettbygde strøk utsatt

Norges Bondelag er i klar oppfatning om at et slikt system vil føre til ytterligere nedlegging av matjord, noe Pettersen ikke nekter for.

- Mange vil helt sikkert, og med god grunn, frykte at dette vil åpne for en omfattende nedbygging. Betalingsviljen er spesielt stor i byer og tettbygde strøk, sier han.

Skallerud er sterkt imot å gjøre matjord til en hvilken som helst handelsvare.

- Den beste matjorda i Norge ligger rundt byene. Det er jo ikke så rart, det var jo derfor folk bosatte seg der i utgangspunktet. Dette handler ikke om å sette en prislapp på matjorda vår, dette handler om vår mattrygghet og matberedskap.

- Grunnlaget for hele verdikjeden

I områdene rundt de største byene og tettstedene ligger den mest produktive jorda, såkalt matkornjord. Det er også her nedbyggingspresset er størst.

- Nedleggelsene av matkornjord går sterkt ut over matproduksjonen siden den er grunnlaget for hele verdikjeden, påpeker Skallerud.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere