Fordelingen mellom de som synes inntektene fra gården har blitt "noe dårligere" og "noe bedre" er omtrent lik i en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norges Bondelag. Slik svarer bøndene sjøl:

  • 32 prosent - det har ikke vært noen endring,
  • 29 prosent - har blitt noe bedre,
  • 28 prosent  - har blitt noe dårligere
  • 9 prosent - har blitt betydelig verre,
  • 3 prosent - har blitt betydelig bedre.

Kornprodusentene er i flertall blant de som mener inntektene har blitt noe dårligere. 39 prosent av kornbøndene svarer dette, mens 31 prosent svarer at det ikke har blitt noen endring og 16 prosent mener inntektene har blitt betydelig verre.

40 prosent av mjølkeprodusentene og 37 prosent av fjørfeprodusentene mener inntektene har blitt noe bedre. Blant de andre produksjonene er fordelinga omtrent som for gjennomsnittet.

Bondelagets temasider jordbruksavtalen.