Valgresultatet: - Tydelige signaler

Publisert 10.09.2019
  • Tips en venn om denne siden

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener valgresultatet er et tydelig signal om at distrikts- og klimapolitikk blir stadig viktigere for folk. Her skal landbruket spille en viktig rolle.

Resultatet av kommune- og fylkestingsvalget er klart.  Styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet går tilbake. Det samme gjør de øvrige partiene i regjeringen. Størst framgang har Senterpartiet, men også Miljøpartiet de Grønne og SV øker sin oppslutning.

- Valgresultatet viser at distrikts- og klimapolitikken opptar stadig flere. Dette er politikkområder hvor bruken av jorda og ei landbruksnæring over hele landet spiller - og skal fortsette å spille - en viktig rolle. Dette er et tydelige signal som må tas på alvor når næringa skal utvikles framover, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.     

Mange steder i landet venter nå forhandlinger om hvordan kommuner og fylkeskommuner skal styres de neste fire årene.

- Store deler av landbrukspolitikken avgjøres på nasjonalt nivå, men både kommuner og fylkeskommuner har innflytelse på viktige spørsmål for næringa. Både når det gjelder regulering av landbrukseiendommer og vern av matjorda har flere av partiene som nå opplever økt oppslutning like syn som Bondelaget, sier Bartnes.    

5 fakta om kjøtt og klima

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere