Resultatet av kommune- og fylkestingsvalget er klart.  Styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet går tilbake. Det samme gjør de øvrige partiene i regjeringen. Størst framgang har Senterpartiet, men også Miljøpartiet de Grønne og SV øker sin oppslutning.

- Valgresultatet viser at distrikts- og klimapolitikken opptar stadig flere. Dette er politikkområder hvor bruken av jorda og ei landbruksnæring over hele landet spiller - og skal fortsette å spille - en viktig rolle. Dette er et tydelige signal som må tas på alvor når næringa skal utvikles framover, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.     

Mange steder i landet venter nå forhandlinger om hvordan kommuner og fylkeskommuner skal styres de neste fire årene.

- Store deler av landbrukspolitikken avgjøres på nasjonalt nivå, men både kommuner og fylkeskommuner har innflytelse på viktige spørsmål for næringa. Både når det gjelder regulering av landbrukseiendommer og vern av matjorda har flere av partiene som nå opplever økt oppslutning like syn som Bondelaget, sier Bartnes.