Nå er valgnemnda i gang med arbeidet for å lete etter kandidater til styreverv for styreåret 2021/2022.

Nemnda er ledet av Anne Kristine Rossebø, og består ellers av Liv Heidi Losvar, Knut Erik Ulltveit, Anne Aasnæs Andvik, Trond Arne Reierstad, Anders Hole Fyksen, Knut Byrkjenes Hauso og Kari Åker.

Årsmøtet til Norges Bondelag er i juni neste år, og valgnemnda legger da fram innstilling for årsmøtet til valg av nytt styre. Fylkeslagene i Bondelaget er blant de som er invitert til å gi innspill og forslag til navn.

  • Vi ønsker forslag på kandidater som kan gjøre en god jobb for Norges Bondelag. Det er mange dyktige personer i organisasjonen. Vi ser etter engasjerte tillitsvalgte med kompetanse og vilje til å arbeide for landbruket i en tid hvor mange er opptatt av norsk matproduksjon.  Valgnemnda skal foreslå kandidater til styret som er godt kvalifisert til å arbeide for bondens framtid. Styret i Norges Bondelag er en svært interessant og viktig arena for utvikling av norsk landbruk, sier leder av valgnemnda Anne Kristine Rossebø.

Fristen for å komme med innspill for fylkeslag og andre er 12. februar 2021.

Valgnemndas innstilling foreligger normalt ved utsending av ordinære årsmøtedokumenter.

KONTAKTINFORMASJON TIL VALGNEMDA