Utan mat og drikke duger staten ikkje

Av Merete Støfring,
  • Tips en venn om denne siden

- Dersom regjeringa held fram sin politikk med stadig færre bønder, må stadig fleire av oss finne jobb andre stade.

-Då kan det gjerne bli ein godt betalt byråkratjobb på Leikanger, seier fylkesleiar Per Hilleren i ein kommentar til at bønder denne morgonen har innteke byrpåkrathovudstaden i fylket, Leikanger.

Saman med medlemer frå dei næraste sognebygdene til Leikanger startar fylkesleiaren dagen med å ta i bruk dei fleste parkeringsplassane ved Statens Hus og fylkeshuset på Leikanger.  - Det er i desse to bygningane at mange avgjerder som vedkjem fylket vert vedtekne, og det er i Statens Hus vi finn Staten sin øvste representant i fylket.  - Mange av dei som arbeider i desse bygningane er med og forvaltar store summar tildelt fylket over jordbruksavtalen.  Det vedkjem både tilsette hos fylkesmannen, Innovasjon Norge og hos fylkeskommunen.  For desse offentlege arbeidsplassane er eit oppegåande og livskraftig landbruk avgjerande. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere