Usosiale momsendringer

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Det er bra at Venstre vil ha nullmoms på frukt, grønt og økovarer, men det er lite meningsfullt når de øker momsen på all annen mat.

Venstre vil ha null moms på frukt, grønt og økologisk mat. Dermed kan disse nyhøstede gulrøttene fra Vestfold bli 25 prosent billigere.

Venstres alternative statsbudsjett har en tydelig klima- og miljøprofil. Partiet gjør en rekke krumspring med momsen når de foreslår å senke den generelle mva-satsen fra 25 til 24 prosent. De vil heve matmomsen fra 15 til 24 prosent. Og de vil kutte all moms på frukt, grønt og økologiske matvarer.

- Venstres forslag er usosialt, alle matvarer bør være fri for moms, sier Per Skorge. - Vanlige hverdagsvarer som melk, brød og kjøttkaker betaler kostnaden for at biler, klær og andre varer skal bli litt billigere. Dette er et usedvanlig slett forslag som vil forsterke forbruksveksten og regjeringens usosiale budsjettprofil, sier generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge.

- Mer enn 80 prosent av matvarene som omsettes vil bli dyrere. Barnefamilier og andre som bruker en vesentlig del av inntekten på mat, må betale regningen, sier Skorge, som undrer om Venstre har vurdert virkningene av forslaget.

Ønsker nullmoms på alle matvarer

I 2001 ble matmomsen senket fra 24 til 12 prosent, etter stort påtrykk fra Norges Bondelag og andre aktører. Dette er en sosial innretning som har gitt god effekt. Bondelaget ønsker nullmoms for alle matvarer. Dermed er det for så vidt bra at merverdiavgiften går ned for økovarer, frukt og grønt, men desto verre at mva økes for annen mat.

- Det er mer intelligente måter å stimulere forbrukerne til å velge sunt i matbutikken – senk moms på sunn mat og hev den på usunne varer som snacks, godteri og brus, oppfordrer Skorge.

 

Gode grep for forskning og næringsutvikling

Økomomsen er satt til null med den begrunnelsen at det fremmer mer miljøvennlig matproduksjon.

Norges Bondelag ønsker å gjøre all matproduksjon mer miljøvennlig, klimasmart og bærekraftig, og vil gi honnør til Venstres tydelige klima- og mijøprofil. Økt satsing på forskning og næringsutvikling er særdeles viktige grep for videre utvikling av norsk landbruk. Verdikjedene i landbruket er de største ikke-oljerelaterte verdikjedene i Norge, og er avgjørende for å realisere verdiskapingspotensialet i bioøkonomien. Vi registrerer også forlag om økt skogvernsatsing. God og aktiv skogskjøtsel er et viktig klimatiltak, og skogvern bør ikke hindre et aktivt skogbruk. Vi regner med at dette er forbeholdt frivillig vern i områder av særskilt verneverdig kvalitet eller mindre egnet for skogsdrift.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere