Usosiale momsendringer

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Det er bra at Venstre vil ha nullmoms på frukt, grønt og økovarer, men det er lite meningsfullt når de øker momsen på all annen mat.

Venstre vil ha null moms på frukt, grønt og økologisk mat. Dermed kan disse nyhøstede gulrøttene fra Vestfold bli 25 prosent billigere.

Venstres alternative statsbudsjett har en tydelig klima- og miljøprofil. Partiet gjør en rekke krumspring med momsen når de foreslår å senke den generelle mva-satsen fra 25 til 24 prosent. De vil heve matmomsen fra 15 til 24 prosent. Og de vil kutte all moms på frukt, grønt og økologiske matvarer.

- Venstres forslag er usosialt, alle matvarer bør være fri for moms, sier Per Skorge. - Vanlige hverdagsvarer som melk, brød og kjøttkaker betaler kostnaden for at biler, klær og andre varer skal bli litt billigere. Dette er et usedvanlig slett forslag som vil forsterke forbruksveksten og regjeringens usosiale budsjettprofil, sier generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge.

- Mer enn 80 prosent av matvarene som omsettes vil bli dyrere. Barnefamilier og andre som bruker en vesentlig del av inntekten på mat, må betale regningen, sier Skorge, som undrer om Venstre har vurdert virkningene av forslaget.

Ønsker nullmoms på alle matvarer

I 2001 ble matmomsen senket fra 24 til 12 prosent, etter stort påtrykk fra Norges Bondelag og andre aktører. Dette er en sosial innretning som har gitt god effekt. Bondelaget ønsker nullmoms for alle matvarer. Dermed er det for så vidt bra at merverdiavgiften går ned for økovarer, frukt og grønt, men desto verre at mva økes for annen mat.

- Det er mer intelligente måter å stimulere forbrukerne til å velge sunt i matbutikken – senk moms på sunn mat og hev den på usunne varer som snacks, godteri og brus, oppfordrer Skorge.

 

Gode grep for forskning og næringsutvikling

Økomomsen er satt til null med den begrunnelsen at det fremmer mer miljøvennlig matproduksjon.

Norges Bondelag ønsker å gjøre all matproduksjon mer miljøvennlig, klimasmart og bærekraftig, og vil gi honnør til Venstres tydelige klima- og mijøprofil. Økt satsing på forskning og næringsutvikling er særdeles viktige grep for videre utvikling av norsk landbruk. Verdikjedene i landbruket er de største ikke-oljerelaterte verdikjedene i Norge, og er avgjørende for å realisere verdiskapingspotensialet i bioøkonomien. Vi registrerer også forlag om økt skogvernsatsing. God og aktiv skogskjøtsel er et viktig klimatiltak, og skogvern bør ikke hindre et aktivt skogbruk. Vi regner med at dette er forbeholdt frivillig vern i områder av særskilt verneverdig kvalitet eller mindre egnet for skogsdrift.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere