Uroa over effekt av TTIP på landbruk og forbrukar

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksindustrien, bøndene og forbrukarane er alle uroa over effektane av TTIP. Det kom fram under Nei til EUs konferanse om effektane av TTIP og EØS på landbruk og mat. Ein ny rapport frå AgriAnalyse stadfestar inntrykket.

Anne Beathe Tvinnereim, Kristin Ianssen og Jan Erik Grindheim i debatt på TTIP-seminaret til Nei til EU

- Handelen må ikkje øydelegge for moglegheiten for å produsere mat i kvart land. Kvar bit av landet må takast i bruk. Vi kan ikkje skusle det vekk på alteret til frihandelen og dei store selskapa.

Det sa nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen då ho deltok i paneldebatt med nestleiar i Senterpartiet, Anne Beathe K. Tvinnereim og leiar i Europabevegelsen Jan Erik Grindheim. Ho fekk støtte frå  Tvinnereim, medan Grindheim meinte frihandel var bra, også for landbruket.

TTIP går for langt

Også næringsmiddelindustrien er uroa over kva som kan ligge i ei ny handels- og investeringsavtale mellom EU og USA (TTIP), som no er under forhandlingar. Estelle Brentnall frå Nærings- og nytelsesforbundet sin europeiske paraplyorganisasjon, EFFAT, stolar ikkje på EU-kommisjonen sine forsikringar om at TTIP ikkje blir eit kappløp mot botnen.

- Vi er opptekne av høge standardar for arbeidsrettar og miljø. Er det verkeleg mogleg å få til høgare nivå på slike standardar eller godkjenning av standardar mellom EU og USA? Er det verkeleg forhandlingar mellom likestilte partar? Sa Brentnall, som også stilte spørsmålsteikn ved om Kommisjonens løfte om 0,5% auke i BNP kunne vere eit truverdig argument i ei tid med høg arbeidsløyse.
- Er TTIP ei frihandelsavtale som går for langt, spurde Brentnall.

Margaret Eide Hillestad la fram Agri Analyse sin rapport om TTIP

Provosert over fisk mot landbruk

Også leiar Jan Egil Pedersen er uroa over kva TTIP kan bety. Han peika på kor viktig det er å verne om arbeidsplassane i landbruket, og var kraftig provosert over sist vekes rapport frå NUPI som set fisk opp mot landbruk.
- Det er ingen andre land i verda som set to slike nasjonale interesser opp mot kvarandre, sa Pedersen, som var ein av initiativtakarane for allianse for å få på plass ostetollen.

Forbrukarrådet ikkje overtydd av Kommisjonen

Også Forbrukarrådet er usikker på kva som vil vere effektane for forbrukar av TTIP. – Vi er for konkurranse, men det må ikkje gå utover miljø og forbrukarvern. USA og EU har forsikra om at dei ikkje planlegg ei svekking av krav til helse-, miljø og mattryggleik. Men dei store handelsmessige gevinstane for EU og USA ligg i nedbygging av tekniske handelshinder. Vi veit at amerikanske bønder klagar over EU-reglar for hormonhandsaming av kjøt, vekstfremjarar osv., sa Instefjord.

Han peika også på at det var ein strid mellom EU og USA om merking av GMO, der EU ynskjer eksplisitt merking på pakken, medan USA meiner det må halde med strekkoding.

Statssekretær Elsbeth Tronstad forsvarte EØS-avtala og peika på at EU forsikra om at TTIP ikkje ville føre til senka standardar. Ho sa regjeringa no skulle gjennomføre ei ekstern konsekvensutgreiing før dei bestemte seg for om Noreg skal slutte seg til ei eventuell TTIP-avtale.

AgriAnalyse presenterte ein rapport om TTIP og landbruket på seminaret, som peika på negative effektar på landbruket av ei eventuelt norsk tilslutting til TTIP.

Du kan lese heile rapporten og nettsak på Nei til EU sine heimesider.

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere