- Uakseptabel skrivebordsforvaltning av SNO

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

bjørn
1. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Norges Bondelag mener SNOs håndtering av bjørneangrepet i Hemnes kommune i Nordland er helt uakseptabel.

NRK Nordland har skrevet om bonde Harlad Millingsjord som onsdag oppdaget alvorlige skader på ei av kvigene sine. SNOs rovviltkontakt konkluderte først med at skadene skyldtes et bjørneangrep, men torsdags kveld vurderte SNO sentralt at dette ikke var tilfelle. Også den rutinerte finske bjørnejegeren Hermann Sotkajärvi, som har felt 40 bjørner, har sett på skadene og konkludert med at de skyldes bjørneangrep.  Til NRK sier bonden at han føler på utrygghet og at han ikke blir hørt. 

- En slik arrogant skrivebordsforvaltning som vi her er vitne til er totalt uakseptabel, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.  

- SNO kan ikke sitte flere titalls mil unna en slik hendelse, trosse lokal kompetanse og konkludere med dette ikke er et bjørneangrep. Vi forventer at SNO nå tar en ny og ordentlig vurdering av saken, sier Gimming.

Ferieavvikling er ingen unnskyldning

Siden skadene ble oppdaget onsdag har Bondelaget vært i kontakt med både Hemnes kommune og SNO flere ganger om saken.

- Den første beskjeden som blir gitt fra SNO er at de ikke kan vurdere saken på grunn av ferieavvikling. Etter påtrykk velger de likevel å behandle saken sentralt. Når SNO gir nøkkelpersoner i Nordland ferie midt i høysesongen for rovdyrangrep, bør de i hvert fall lytte til kompetente vurderinger som blir gjort på stedet og sørge for at deres forvaltningsansvar blir ivaretatt. Ferieavvikling er ingen unnskyldning for å la være å gi saken en ordentlig behandling, sier Gimming.  

Ødelegger tillitten

Et sentralt mål i norsk rovdyrpolitikk er at det skal være plass til både rovdyr og beitedyr i norsk natur. I de beiteprioriterte områdene, som dette er, skal terskelen for å ta ut rovdyr som gjør skade på beitedyr være lav.

- En viktig forutsetning for å kunne ha en sameksistens mellom rovdyr og beitedyr er at bøndene og lokalbefolkning kan ha tillit til at myndighetene tar grep dersom rovdyrene gjør skade. Slik behandling som dette fører bare til at bøndene sitter igjen med en følelse av ikke å bli trodd, og er helt ødeleggende for tilliten mellom næring og myndigheter, sier Gimming

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere