Tydelige appeller for økt norsk matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Framtida må inneholde vilkår som gjør økt norsk matproduksjon lønnsom. APPELLENE etter opptoget var tydelige.

Det var trangt foran Statsministerens kontor, foto: Marthe Haugdal- Dere har mange ordførere som har et varmt hjerte for landbruket, sa ordfører i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag, Vibeke Stjern. - Vi vet hvor viktig landbruket er for bygdene og kommunene, og vi ønsker at landbruket skal gis rammevilkår som gir vekst og utvikling av næringen. Vi har stor sympati med dere i kampen for bedre rammevilkår, og ser at dette har en sammenheng med kommunenes rammevilkår, sa Stjern som også viste til en uttalelse som sju ordførere i Fosen Regionråd har sendt regjering og storting.

Sju ordførere - et etterlengtet løft

I uttalelsen heter det med henvisning til Grunnlovens paragraf 110 at " Bonden som næringsutøver må gis utsikt til å kunne skaffe seg et anstendig utkomme av sitt arbeid på lik linje med resten av befolkningen. Det betyr av produksjonen av mat, og de tilleggsgoder det medfører for lokalsamfunnet, må gi en avkastning som er stor nok til å forrente innsatt kapital samt fornying og utvikling av driftsapparat og driftsveier. Samtidig er det av stor viktighet at det blir nok penger igjen til å ta ut ei lønn på linje med det som ellers er normalt i samfunnet, heter det i uttalelsen som oppfordrer Stortinget om å gi landbruket og bøndene det lenge etterlengtede løftet som må til.

Småbrukarlagets Merete Furuberget, foto: Marthe HaugdalFølg opp det dere vedtar

- Dere må sørge for å følge opp det dere sjøl vedtar, var den tydelige appellen fra leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberget - til Stortinget.

- Ikke mist motet, vi gir oss aldri, slo Furuberget fast. - Det trengs mer mat, og Stortinget har vedtatt store og gode ambisjoner og lovet av den også skulle skje en videre utvikling av bondens inntekt. Tilbudet vært kort og godt et godt et stort løftebrudd, sa Småbrukarlederen som også trykket Rolf Jakobsens dikt om den lille bonden som er taperen i verden, til sitt bryst. Til syvende og sist er det nettopp den lille bonden som må spørres om råd for framtida.

Regjeringen sviktet ved første korsvei

Sveinung Svebestad, foto: Marthe HaugdalHan var raus med ros til Stoltenbergregjeringa, samvirkeleder Sveinung Svebestad. -Ambisjonene Landbruksmeldinga legge opp til er de riktige svarene på de utfordringene vi står over for, slo han fast og takket regjeringen for ambisjonene.

-Desto større var skuffelsen når Regjeringen sviktet ved første korsvei, sa Svebestad. - Vi trengte ikke en ny Stortingsmelding for å fortsette som nå, vi trente en snuoperasjon. Det er avgjørende for norsk næringsmiddelindustri at det er økonomi i primærjordbruket sa Svebestad med en klar melding til statsminister Jens Stoltenberg:

- Gå hjem og les meldinga di, ta din egen melding på alvor. Vi hører ikke lenger på flotte ord, nå skal vi ha handling.

Arbeidsplasser truet

Lars Iver Wiik, foto: Marthe Haugdal- V er stolte av å videreforeldre de produktene dere produserer. Norsk næringsmiddelindustri representerer over 40.000 arbeidsplasser, og de fleste av disse er avhengig av at dere som bønder leverer råvarene. Uten norske råvarer, er storparten av disse arbeidsplassene i faren, uten norske råvarer spøker det også for en rekke norske kommuner der næringsmiddelbedriftene er hjørnesteinsbedriften i kommunen, sa Lars Iver Wiik fra Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). - Intensjonene i Landbruksmeldinga må følges opp for å sikre norsk råvareproduksjon, nå og i framtida.

Nitrist - og svært alvorlig

Årsaken til denne demonstrasjonen og alle aksjonene er alt annet enn gøy, faktisk er den nitrist og svært alvorlig for oss unge som vil satse på landbruket, sa Espen Syljuåsen, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag. - Det er fratida vi iNBU er opptatt av, for å framtida er det vi som er ungdom som skal produsere maten.

Tilbudet fra Staten må vies å være alt annet enn framtidsretta, det ville ikke gitt inntektsvekst på nivå med andre gripper, og det ville langt i fra tettet inntektsgapet. Signaleffekten ovenfor oss er at man kan snakke fint om ei satsing på et stykke papir, men når det kommer til handling kan man vri seg unna det man har lovt. Det er derfor vi er sinte nå, slo han fast.

Flere bilder fra arrangementet

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere