Bondevenn.no

Mathias Snerle. Foto: Erik Berg Johansen.- Å produsere mat samtidig som vi tar vare på kulturen og gårdsarven gir ekstra motivasjon, sier fjellbonden Mathias Snerle. Han og familien har sau og lam i Vågå, Oppland, og er en av bøndene som fronter årets kampanje.

På nettstedet bondevenn.no møter du fem utvalgte bønder fra alle deler av landet. Til sammen representerer bøndene ulike deler av dagens matproduksjon.

- Vi bønder er avhengige av hverandre for å produsere mest mulig mat i landet vårt. Bare slik kan vi tilby kvalitetsmat til norske forbrukere samtidig som vi opprettholder et åpent landskap og bosetting i distriktene, sier storbonden Guttorm Gudmestad som driver mangfoldig med melk, storfekjøtt og sau på Rennesøy i Rogaland.

Møt alle bøndene på bondevenn.no

Geir Skuterud, foto: Mats Olsen.En annen av bøndene er Geir Skuterud, som driver korngård på Romerike.

Å være bonde på ettermiddagen og i helgene, sammen med kontorjobben i Oslo, gir oss meningsfylte dager. Å produsere korn er ingen hobby. Vi er profesjonelle i begge våre yrker, sier konsulentbonden Skuterud.

- Vi vil fortelle historier fra det norske landbruket som viser hvor stort mangfoldet er, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. - For å produsere trygg mat til alle, trenger vi bønder av alle størrelser som bruker alle ressursene knyttet til gården. Eksemplene viser variasjonen i hva forbruker, turist og innbygger får tilbake fra landbruket enten det handler om kvalitetsmat eller landskapspleie, sier Bartnes.

 

Sparker i gang jordbruksforhandlingene

Det er nå få uker til årets jordbruksforhandlinger er i gang, og Lars Petter Bartnes forbereder sitt første jordbruksoppgjør som leder av Norges Bondelag. – Vi jobber for å få til en jordbruksavtale som gjør at bøndene kan produsere mer mat på en klimavennlig måte, sier Bartnes.

- Det handler om hvilket landbruk vi vil ha, og hvordan maten skal produseres for å gi forbrukerne trygge og rene råvarer slik de etterspør, sier Bartnes.

Nå lanserer Norges Bondelag kampanjen Norge trenger bonden. Vi vil vise særpreget ved det norske landbruket, og hva samfunnet får tilbake av fellesgoder. Et mangfoldig landbruk bygget på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet, som produserer trygge og kortreiste råvarene av høy kvalitet.