Trenger nasjonal bekjempelse av villsvin

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Villsvin

Villsvin er en uønsket art i Norge. Dersom det ikke tas grep, vil det bli 40 000 villsvin i løpet av 12 til 15 år.

Antall villsvin øker i Norge. Så langt har det vært mest utbredt i grensetraktene mot Sverige i Østfold og helt sør i Hedmark. En fersk rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø anslår at uten drastiske tiltak vil villsvinpopulasjonen høyst sannsynlig vokse til 40 000 dyr i løpet av 12 – 15 år, og spre seg til nye områder i Norge, spesielt langs kysten.

- Villsvin har status som uønsket art i Norge. Nå finnes det om lag 1000 villsvin i Norge, og antallet øker. Derfor trenger vi en nasjonal bekjempelsesplan, sier Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag. Gimming er bonde i Halden, Østfold, og kjenner godt til problemer med villsvin. 

Villsvinene roter opp jorda på beitemark og enger, og påfører jordbruket og miljøet alvorlige konsekvenser. Inntektene fra eventuell jakt er langt mindre enn kostnadene for landbruket og samfunnet etter skadene villsvinene gjør. VKM referer til et tap for det svenske landbruket på 1,5 mrd SEK per år og 60 mill SEK i kostnader knyttet til trafikkulykker med villsvin. I tillegg kommer folks frykt for å møte villsvin og smitterisiko ved at de kan føre nye dyresykdommer inn i landet.

Bjørn Gimming- Villsvin kan komme til å utgjøre en betydelig helserisiko for andre dyr. Villsvinene kan bringe med seg afrikansk svinepest og andre smittsomme sykdommer som vi ikke har i Norge. Dermed kan norske svin miste den unike statusen som smittefri genbank svin, sier Gimming.

Uten drastiske tiltak vil villsvinene spre seg fra grensetraktene mot Sverige i Østfold og sør i Hedmark, til kystområdene i hele Sør-Norge.

- Det er nå, før arten etablerer seg i Norge, vi har mulighet til å ta grep om en nasjonal bekjempelse av villsvinene i Norge. Når vi ser hvor raskt villsvinene har spredt seg i Sverige, må vi lære av dem, slår Gimming fast.

 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere