Tomt for brød på Rimi i VG-huset i Oslo. Foto: Marthe Haugdal.

- Vi vil synliggjøre at det ikke er like opplagt at det er mat i butikkene. Norsk mat er ingen selvfølge, sier Nils T. Bjørke.

Statens tilbud til landbruket tar ikke Stortingets mål om økt matproduksjon på alvor. Da må vi si klart i fra hva som skal til. Vi blokkerer utkjøring av mel til bakeriene for å vise at norskprodusert mat ikke er en selvfølge. Matsikkerheten er sårbar, sier Bjørke. 

Glissent i brødhylla i Ica Grensen, Oslo. Foto: Marthe Haugdal.

Les mer om bøndenes blokade av matmelanlegg.

Se samleside om jordbruksavtalen.