Det har gått ei uke siden jordbruket varsla staten om at vi ville sette oss ved forhandlingsbordet, og forhandlingene er nå inne i en tøff og avgjørende fase. Det blir nye møter mellom staten og lederne i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag kveld. 

De viktigste spørsmålene for jordbruket er størrelse og finansering av ramme, struktur samt muligheter for markedsregulering. Det er stor avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud i disse spørsmålene. 

Forhandlingene skal være ferdig til 16. mai som er på onsdag. Årets jordbruksoppgjør starta med at jordbruket overleverte sitt krav til staten 26. april, og 4. mai kom tilbudet fra staten.