Tips ved skader etter nedbør

Av Elin Marie Haga Stabbetorp,
  • Tips en venn om denne siden

Dersom den ekstreme nedbøren de siste dagene har gitt skader på eiendom, jordbruksarealer og avlinger, er det viktig at du raskt melder fra.

Dette bildet ble tatt i Buskerud denne uka.

De store nedbørsmengden de siste dagene på Østlandet har gitt utfordringer for bøndene. Elver og vassdrag har gått over sine bredder og gitt oversvømmelser. Dersom nedbøren har gitt skader på eiendom, jordbruksarealer og avlinger er det viktig at du raskt melder fra raskt.

Statens naturskadefond dekker skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom alminnelig privat forsikringsordning som veier, bruer og jord- og skogbruksarealer. Det kan også gis erstatning til avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlige ordningen kommer i inngrep. 

Hvordan skal jeg melde fra?

Hvis grunneieren skal søke dekning fra Statens naturskadefond for skade som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning, må han eller hun melde fra til lensmannen innen tre måneder etter skadetidspunktet, og helst så fort som mulig.  Dette er meget viktig. Taksten fastsettes ved skjønn som styres av lensmannen.

Hvis grunneieren skal kreve en skade dekket av forsikringsselskapet, må han sende et skademeldingsskjema, eller på annen måte melde fra til selskapet. Dette må også gjøres så fort som mulig.

Hva med årets avlinger?

Det er for tidlig å si hvilke skader de store nedbørsmengden gir for årets avlinger. Det er liten tvil om at for de som har avling stående ute nå er det uheldig med store nedbørsmengder. Dersom du trur at skadene gjør at du får under 70 % av normalavlinga må du melde fra til landbrukskontoret i din kommune så snart som mulig.

Dokumentasjon av skadene, hva gjør jeg?

Dokumenter skaden: Fotografer/film og beskriv situasjonen slik at man har dokumentasjon på hvordan skaden er og utvikler seg. Dette gjelder både naturskade og avlingsskade. Noter datoer og nedbørsmengder og eventuelle tiltak som er gjort for å begrense skadene.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere