1. Ved kjøring på vei - kjør til siden, og prøv å være minst mulig til hinder for annen trafikk.


2. Gå aldri under løftet redskap eller lesseapparat.


3. Stå aldri mellom traktor og redskap når trekkstengene heves og senkes.
 

4. Vær oppmerksom på gjødselgassfaren - særlig i stille vær. Skikkelig lufting er avgjørende.


5. Beskyttelsesdeksel på kraftoverføringsaksel må være hel og i orden, og festet med kjetting.


6. Med regelmessige pauser og mat/drikke jobber du mer effektivt.

(Kilde: Grønt Fagsenter)