Temakonferansen: Mat og landbruk på Vulkan

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Temakonferansen har byttet navn til Mat og landbruk 2013. Datoen er 16. -17. januar, stedet mathallen Vulkan i Oslo.

Mathallen Vulkan blir stedet for Mat og landbruk 2013, illustrasjonsfoto: marthe Haugdal.Målet for konferansen er å være en møteplass for å diskutere felles strategiske utfordringer og aktuelle problemstillinger i norsk landbruk. Programmet er innholdsrikt og spennende.

Matproduksjon i nord og sør

Første dag skal Elisabeth Atangana, President i PROPAC (sentralafrikansk bondeorganisasjon), president i PanAfrican Farmers Organisation og FAOs spesialambassadør for kooperativ snakke om betydningen av matproduksjon i nord og sør.

Mat i et globalt perspektiv

Marcela Villarreal, Acting Director, Office for Communication, Partnerships and Advocacy i FAO skal snakke om maten i et globalt persektiv: From the global perspective ; Status and challenges of food security.

Nils Vagstad, forskningsdirektør Bioforsk og leder av Landbruk og matministerens ekspertutvalg for korn tar for seg norsk matproduksjon, men vektlegging på miljø, klima og bærekraft.

Forbrukertrender og framtidas matproduksjon

Mats-Eric Nilsson, journalist og forfatter skal snakke om forbrukertrender. Men politisk redaktør i aftenposten Harald Stanghelle skal holde innlegg om Framtidas matproduksjon.

Vi starter valgåret

På dag nummer to starter valgåret. Sveinung Svebestad, styreleder Norsk Landbrukssamvirke, skal holde foredrag om Landbrukets samfunnsbidrag.

Ap og LO om landbruket

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen legger fram regjeringens syn på norsk landbruk med tittelen: Landbrukets bidrag for sysselsetting og bosetning i hele landet.

Nestleder i LO, Gerd Kristiansen, skal snakke om Matindustrien som betydelig verdiskaper i Norge. Og utviklingsmuligheter for norsk vareproduksjon.

Det vil bli en poitisk debatt med temaet: Hvordan vil distrikts-Norge se ut om 10 år?
Her vil politikere som skal ta anvar til høsten delta sammen med gamle ringrever som Lars Sponheim og Åslaug Haga.

Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK vil holde innlegg om distriktenes og landbrukets plass i valgkampen.

Program og påmelding (frist 20. desember)

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere