Støtter lov om god handelsskikk

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norske bønder helt avhengige av en velfungerende verdikjede for mat. Bondelaget støtter en lov om god handelsskikk.

Styret i Norges Bondelag med Bondelagsleder Nils T. Bjørke i spissen, støtter forslaget om god handelsskikk, arkivfoto: Marthe HaugdalDa styret i Norges Bondelag behandlet forslaget til innføring av en ny lov om god handelsskikk med et tilhørende tilsyn, understreket styret blant annet at: "Verdikjeden er vårt bindeledd fram til forbruker. To regjeringsoppnevnte utvalg har i løpet av de siste to årene påpekt uheldige forhold i verdikjeden for mat, og behov for en egen lov om god handelsskikk med tilhørende overvåkingsinstans."

Uavhengig og aktiv rolle

I styrevedtaket heter det at:

  • Norges Bondelag støtter innføring av en lov om god handelsskikk og tilhørende Handelstilsyn
  • Handelstilsynet må ha en uavhengig og aktiv rolle i overvåkingen av hele verdikjeden for mat
  • Loven må legges fram for Stortinget så raskt som mulig
  • Regjeringen må se nærmere på andre forhold i verdikjeden for mat som ikke er foreslått lovregulert av Dagligvarelovutvalget. Noen av disse forholdene ble foreslått utredet av Matkjedeutvalget. Dette gjelder konsekvenser av vertikal integrasjon for bonde og forbruker, direkte forhandlinger og kontrakter mellom bonde og dagligvarehandelen og deres bedrifter, distribusjon, rundsumbetalinger og salg med tap.

God handelsskikk og hensynet til forbrukerne

Utvalget som har utarbeidet forslaget, har vært eksekspertutvalg med sju medlemmer, ledet av Erling Hjelmeng, professor ved Universitetet i Oslo.

I forslaget som er sendt ut, heter det at utvalget har søkt å forene de to hovedprinsippene i mandatet – god handelsskikk og hensynet til forbrukerne – ved å legge opp til en forståelse og regulering av «god handelsskikk» som også bidrar til at forbrukerne kommer bedre ut i form av lavere priser, bedre utvalg, tilgjengelighet og kvalitet.

Hovedideen bak loven er at dersom det legges til rette for effektive forhandlinger og kontrakter mellom leverandører og kjeder, vil dette lede til samfunnsøkonomisk effektive løsninger, der overskuddet videreføres til forbrukerne gjennom konkurransen mellom dagligvarekjedene.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere