Illustrasjonsfoto: Merete Støfring, Sogn og Fjordane Bondelag.Programserien Levende landskap ble sendt på NRK1 i april og mai 2012. Serien var på fem programmer som alle ble sendt søndag kveld, etter Dagsrevyen.

Episodene hadde titlene

  • Landet gror igjen,
  • Naturens eget arvesølv,
  • Leve med Ulver
  • Tørrfisk og verdensarv
  • Fruktbar jord

Programskaperne Nova Vision AS ønsker å produsere en oppfølger til serien, og på lik linje med økonomisk støtte til den føste serien, sier Bondelagsstyret ja til å støtte produksjonen av en ny serie med mulige temaer som

  • Bygningsvern og landskapspleie
  • Bonden som kulturbærer
  • Jordvern og skogsdrift
  • Landbruksdrift og matproduksjon,
  • Framtidig landbruk i ei urolig tid

Les også Kulturlandskapet i Norge - fem søndager