Stortingshøring om matmaktlov

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

Arbeiderpartiet har fremmet et eget representantforslag i Stortinget om å innføre Lov om god handleskikk og å utrede et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarehandelen. Under høringen på Stortinget viste Bondelaget til at lite har skjedd siden regjeringa la lov om god handelsskikk i skuffen i 2015, selv om at forslaget har svært bred støtte.

- Siden 2015 har maktkonsentrasjonen hos dagligvarekjedene bare fortsatt å øke. Innføring av loven vil ikke løse alt, men være et steg i rett retning. Det er en lavthengende frukt, som vil ha en positiv effekt, sa Anne Thorine Brotke, nestleder i næringspolitisk avdeling i Bondelaget.

Hun viser til at loven har bred støtte, blant annet av NHO, LO, Forbrukerrådet, dagligvareleverandørene og landbruket. De fleste dagligvarekjedene godtar også forslaget.

Lovforslaget ble utredet av Dagligvarelovutvalget i 2013. Utvalget påpekte at det var høy konsentrasjon i verdikjeden for mat og økende innslag av vertikal integrasjon. Forholdet mellom kjeder og leverandører var ifølge ekspertutvalget preget av uklare kontrakter om ytelser, uklarhet om risikofordeling, og kontrakter utformet slik at ytelser kan justeres ensidig.

- Vedtas lov om god handelsskikk vil det blant annet kreve skriftlige avtaler om hvilke ytelser partene forpliktet seg til å levere, ansvar for svinn og kundereklamasjon, frister for varsling av delisting og beskyttelse mot kopiering, sier Brotke som avviser regjeringas påstand om at loven vil ha liten effekt.

Bondelaget mener loven også må regulere distribusjon av varer. I dag kontrollerer dagligvarekjedene all distribusjon, med unntak av TINE og Ringnes.

Les hele høringsinnspillet fra Norges Bondelag.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere