Stortingshøring om matmaktlov

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

Arbeiderpartiet har fremmet et eget representantforslag i Stortinget om å innføre Lov om god handleskikk og å utrede et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarehandelen. Under høringen på Stortinget viste Bondelaget til at lite har skjedd siden regjeringa la lov om god handelsskikk i skuffen i 2015, selv om at forslaget har svært bred støtte.

- Siden 2015 har maktkonsentrasjonen hos dagligvarekjedene bare fortsatt å øke. Innføring av loven vil ikke løse alt, men være et steg i rett retning. Det er en lavthengende frukt, som vil ha en positiv effekt, sa Anne Thorine Brotke, nestleder i næringspolitisk avdeling i Bondelaget.

Hun viser til at loven har bred støtte, blant annet av NHO, LO, Forbrukerrådet, dagligvareleverandørene og landbruket. De fleste dagligvarekjedene godtar også forslaget.

Lovforslaget ble utredet av Dagligvarelovutvalget i 2013. Utvalget påpekte at det var høy konsentrasjon i verdikjeden for mat og økende innslag av vertikal integrasjon. Forholdet mellom kjeder og leverandører var ifølge ekspertutvalget preget av uklare kontrakter om ytelser, uklarhet om risikofordeling, og kontrakter utformet slik at ytelser kan justeres ensidig.

- Vedtas lov om god handelsskikk vil det blant annet kreve skriftlige avtaler om hvilke ytelser partene forpliktet seg til å levere, ansvar for svinn og kundereklamasjon, frister for varsling av delisting og beskyttelse mot kopiering, sier Brotke som avviser regjeringas påstand om at loven vil ha liten effekt.

Bondelaget mener loven også må regulere distribusjon av varer. I dag kontrollerer dagligvarekjedene all distribusjon, med unntak av TINE og Ringnes.

Les hele høringsinnspillet fra Norges Bondelag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere