Stortingets ulvevedtak må etterleves!

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Det var høy stemning og stor frustrasjon da nær tusen bygdefolk var samlet på Bjørkelangen til fakkeltog og rovviltpolitisk stormøte i kveld.

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. I kveld var det fakkeltog og stormøte på Bjørkelangen for å si at denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges!

Norges Bondelag mener at i praksis blir ulvesonen nærmest stadfestet som et ulvereservat med dette vedtaket. Det gir store belastninger for beiteområder og lokalsamfunn både innenfor og utenfor sonen.

På møtet fikk vi høre sterke historier fra folk fra andre deler av landet som føler rovdyrtrykket på kropopen, innlegg fra stortingspolitikere og fra flere av organisasjonene i Naturbruksalliansen.

Atle Hamar, statssektetær i Klima- og miljødepartementet forsvarte regjeringas praktisering av rovviltpolitikken.

- Vi fører en politikk som er i tråd med Bernkonvensjonen, med internasjonale avtaler, med nasjonal politikk og forlik inngått på Stortinget, sa Atle Hamar. Han listet opp i hva regjeringen har gjort på rovviltområdet.

- Terskelen for felling senkes når vi er i ferd med å nå bestandsmålet. Vi går inn i lovverket og vurderer det i hvert enkelt tilfelle, sa Hamar.

- Jeg har dyp forståelse for at det er høgt engasjement i denne saken, og på begge sider. Vår rolle er å styre etter vedtatt politikk og det gjør vi hver eneste dag, avsluttet Atle Hamar.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag slo fast at det er kondisjon i forsamlinga, når det er fjerde markering på fire år mot manglende oppfylling av rovviltpolitikken. Og kondisjonen kan trengs, når vi opplever å ikke bli lytta til.

I fjor sa vi at Stortinget måtte sette foten ned og sørge for at bestandsmålene som er satt for rovdyr i Norge blir fulgt opp av forvaltninga, men det ble ikke lytta til. Vi krevde at de demokratiske spillereglene blir gjenopprettet i rovdyrpolitikken og at tilliten til rovdyrforvaltningen ble løftet fra fjorårets bunnivå.

- Når vi nå er samlet her igjen, i frustrasjon over nok et udemokratisk rovdyrvedtak, må vi dessverre si: Nei, politikerne og forvaltningen har ikke lyttet til det vi sa foran Stortinget i fjor. De lytter ikke til alle dem som bor og lever i og rundt rovdyrsonene i Norge. Denne vedvarende mangelen på respekt og forståelse for privatpersoner, næringsdrivende og lokalsamfunn kan framstå som del av en utmattelsestaktikk, hvor målet er at bråket vil forsvinne av seg selv. Men, de må ikke tro at vi vil slutte å si ifra. Vi blir ikke stille før vi kan kjenne oss trygge. Trygg på at det Stortinget har vedtatt blir gjennomført, slo Bartnes fast. 

Fakkeltoget og det rovdyrpolitiske stormøtet ble arrangert av organisasjonene i Naturbruksalliansen. 

 

 

5 fakta om kjøtt og klima

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere