Sterkere maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

En ny rapport fastslår at kjedemakten har økt de siste fem årene. Bondelaget mener det er på tide å redusere kjedemakta i dagligvarehandelen, og imøteser tiltak fra regjeringen.

Få dagligvarekjeder i Norge gir stor maktkonsentrasjon og er til hinder for riktig matpris både for bonde og forbruker. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringa utredet såkalte etableringshindre for nye aktører i norsk dagligvaremarked. Rapporten peker på tilgang på lokaler og stordriftsfordeler som hovedforklaringer på at det er vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet.
 

- Det er bra at regjeringa vil se på ulike tiltak for å få verdikjeden for mat til å fungere bedre. To myndighetsoppnevnte utvalg har slått fast at noe må gjøres, så langt har regjeringen knapt kommet med noe, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Rapporten viser at flere av tiltakene foreslått av det såkalte dagligvarekjedeutvalget som utredet en Lov om god handelsskikk kan gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i norsk dagligvaresektor.
 

- Få dagligvarekjeder med stor makt over maten er et problem i mange europeiske land. Mer enn 20 EU-land har innført en form for Lov om god handelsskikk. I Norge har vi allerede gjort et grundig utredningsarbeid for å innføre en slik lov og tiltakene er i stor grad gryteklare, det er ingen grunn til at vi skal havne i bakleksa, sier Bartnes.
 

Oslo Economics skriver at sterk maktkonsentrasjon hos noen få dagligvaregiganter ikke er en særnorsk utfordring. Byrået peker på nedbygging av importvernet og fjerning av målpris og kvotesystem i landbruket som mulige tiltak for å gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i dagligvarebransjen. Byrået erkjenner imidlertid at dette vil ha store konsekvenser for vilkårene til norsk matproduksjon.
 

- Veien mot en sunnere verdikjede for mat går ikke via svekkelse av rammevilkårene for norsk landbruk og matindustri. Utfordringene med maktkonsentrasjon er minst like store i land med svakere importvern for landbruksvarer, sier Bartnes.
 

En undersøkelse fra Orkla viser at 70% av varene i dagligvarehandelen ikke har tollvern eller at tollvernet er lavt, dette blir også nevnt i rapporten.
 

- Det er verdt å merke seg at man i EU oppfordrer til mer produsentsamarbeid for å forbedre maktbalansen i verdikjeden for mat. Flere av tiltakene Oslo Economics foreslår vil i praksis føre til det motsatte, avslutter Bartnes.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere