Sterkere maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

En ny rapport fastslår at kjedemakten har økt de siste fem årene. Bondelaget mener det er på tide å redusere kjedemakta i dagligvarehandelen, og imøteser tiltak fra regjeringen.

Få dagligvarekjeder i Norge gir stor maktkonsentrasjon og er til hinder for riktig matpris både for bonde og forbruker. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringa utredet såkalte etableringshindre for nye aktører i norsk dagligvaremarked. Rapporten peker på tilgang på lokaler og stordriftsfordeler som hovedforklaringer på at det er vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet.
 

- Det er bra at regjeringa vil se på ulike tiltak for å få verdikjeden for mat til å fungere bedre. To myndighetsoppnevnte utvalg har slått fast at noe må gjøres, så langt har regjeringen knapt kommet med noe, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Rapporten viser at flere av tiltakene foreslått av det såkalte dagligvarekjedeutvalget som utredet en Lov om god handelsskikk kan gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i norsk dagligvaresektor.
 

- Få dagligvarekjeder med stor makt over maten er et problem i mange europeiske land. Mer enn 20 EU-land har innført en form for Lov om god handelsskikk. I Norge har vi allerede gjort et grundig utredningsarbeid for å innføre en slik lov og tiltakene er i stor grad gryteklare, det er ingen grunn til at vi skal havne i bakleksa, sier Bartnes.
 

Oslo Economics skriver at sterk maktkonsentrasjon hos noen få dagligvaregiganter ikke er en særnorsk utfordring. Byrået peker på nedbygging av importvernet og fjerning av målpris og kvotesystem i landbruket som mulige tiltak for å gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i dagligvarebransjen. Byrået erkjenner imidlertid at dette vil ha store konsekvenser for vilkårene til norsk matproduksjon.
 

- Veien mot en sunnere verdikjede for mat går ikke via svekkelse av rammevilkårene for norsk landbruk og matindustri. Utfordringene med maktkonsentrasjon er minst like store i land med svakere importvern for landbruksvarer, sier Bartnes.
 

En undersøkelse fra Orkla viser at 70% av varene i dagligvarehandelen ikke har tollvern eller at tollvernet er lavt, dette blir også nevnt i rapporten.
 

- Det er verdt å merke seg at man i EU oppfordrer til mer produsentsamarbeid for å forbedre maktbalansen i verdikjeden for mat. Flere av tiltakene Oslo Economics foreslår vil i praksis føre til det motsatte, avslutter Bartnes.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere