Sterkere maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

En ny rapport fastslår at kjedemakten har økt de siste fem årene. Bondelaget mener det er på tide å redusere kjedemakta i dagligvarehandelen, og imøteser tiltak fra regjeringen.

Få dagligvarekjeder i Norge gir stor maktkonsentrasjon og er til hinder for riktig matpris både for bonde og forbruker. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringa utredet såkalte etableringshindre for nye aktører i norsk dagligvaremarked. Rapporten peker på tilgang på lokaler og stordriftsfordeler som hovedforklaringer på at det er vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet.
 

- Det er bra at regjeringa vil se på ulike tiltak for å få verdikjeden for mat til å fungere bedre. To myndighetsoppnevnte utvalg har slått fast at noe må gjøres, så langt har regjeringen knapt kommet med noe, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Rapporten viser at flere av tiltakene foreslått av det såkalte dagligvarekjedeutvalget som utredet en Lov om god handelsskikk kan gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i norsk dagligvaresektor.
 

- Få dagligvarekjeder med stor makt over maten er et problem i mange europeiske land. Mer enn 20 EU-land har innført en form for Lov om god handelsskikk. I Norge har vi allerede gjort et grundig utredningsarbeid for å innføre en slik lov og tiltakene er i stor grad gryteklare, det er ingen grunn til at vi skal havne i bakleksa, sier Bartnes.
 

Oslo Economics skriver at sterk maktkonsentrasjon hos noen få dagligvaregiganter ikke er en særnorsk utfordring. Byrået peker på nedbygging av importvernet og fjerning av målpris og kvotesystem i landbruket som mulige tiltak for å gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i dagligvarebransjen. Byrået erkjenner imidlertid at dette vil ha store konsekvenser for vilkårene til norsk matproduksjon.
 

- Veien mot en sunnere verdikjede for mat går ikke via svekkelse av rammevilkårene for norsk landbruk og matindustri. Utfordringene med maktkonsentrasjon er minst like store i land med svakere importvern for landbruksvarer, sier Bartnes.
 

En undersøkelse fra Orkla viser at 70% av varene i dagligvarehandelen ikke har tollvern eller at tollvernet er lavt, dette blir også nevnt i rapporten.
 

- Det er verdt å merke seg at man i EU oppfordrer til mer produsentsamarbeid for å forbedre maktbalansen i verdikjeden for mat. Flere av tiltakene Oslo Economics foreslår vil i praksis føre til det motsatte, avslutter Bartnes.

Stortinget

Stortingshøring om matmaktlov

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

mTr

Serverte frokost til stortingspolitikerne

Politikere fra de fleste norske partiene møtte opp på Bondelagets årlige frokost foran Stortinget. Kvalitet, verdiskaping og forutsigbarhet i landbrukspolitikken var noen av stikkordene fra de som holdt appeller.

Åpen Gård på Facebook

Bli med på Åpen Gård på Facebook!

Fredag 20. april gjentar vi suksessen fra i fjor, og arrangerer Norges største Åpen Gård på Facebook. Arrangementet gir oss mulighet til å vise norsk landbruk fram på sitt beste i forkant av årets jordbruksoppgjør. Skal vi lykkes trenger vi din hjelp!

ost

EU vil innføre lov om god handelsskikk

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Lars Petter Bartnes og Leif Forsell

Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

Sau på beite

Åpner for etterregistrering

Landbruksdirektoratet åpner for at foretak som ikke har ført opp dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd for 2017 nå kan etterregistrere disse opplysningene innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.

Marte Bogstad fikk god hjelp til fjøsstellet. Foto: NBU.

Ungdomspolitikere på fjøsbesøk

​​​​​​​Nærmere tjue topptillitsvalgte fra ungdomspartiene fikk en smakebit på unge bønders hverdag da de hjalp til med fjøsstellet på Smedstad gård.

Gjerpen og Solum Bondelag

Kjempar om å bli Årets lokallag

Dei 18 lokallaga som kjempar om den gjeve tittelen Årets lokallag i Norges Bondelag, er no klare. Her kan du sjå kven dei nominerte er.

Fjorårets vinnere.

Kjenner du en Askeladd?

Vi leter etter en kreativ bygdegründer til årets Askeladdpris. Prisen som går til unge etablerere på bygda er i år økt til hele 50 000 kroner.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
26
April

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Landbruks- og matdepartementet
Fredag
04
Mai

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av statens tilbod

Landbruks- og matdepartementet
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere