- De verste flomskadene kan ikke repareres, men dette kan forebygges. Det krever at regjeringa bevilger nødvendige midler til det. At regjeringa nå gjør det motsatte ved å kutte overføringene til NVE, er helt uforståelig, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

43 prosent reduksjon i overføring

NVE, Norsk vassdrags- og energidirektorat har det nasjonale ansvaret for statens oppgaver i arbeidet med å forebygge tap og skader fra flom og skred. I forslaget til statsbudsjett blir bevilgninga til direktoratets arbeid med sikring mot flom og skred, redusert med 43 prosent.

- Det er svært uforståelig at regjeringa ikke tar disse klimaendringene på alvor og bevilger nødvendige midler til det viktige arbeidet med flomsikring. Økte nedbørsmengder og mer overflatevann truer verdifull matjord langs elver i hele landet, men med denne reduksjonen i overføringer vil det ikke være rom for nye forebyggende sikringstiltak, sier Lars Petter Bartnes.

Konsekvenser i generasjoner

Lars Petter Bartnes på flombefaring i Agder tidligere denne uka

Bare de to siste ukene har flere bønder i Agder mista grunnlaget for deler av produksjonen sin på grunn av flom, og det er ikke første gang at flomstore elver gjør store ødeleggelser.

- De samfunnsmessige konsekvensene av manglende forebygging kan bli store. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å forebygge framfor å gjennomføre kostbare reparasjoner i etterkant, sier Bartnes.

- Dette er naturskader som kan få konsekvenser for matproduksjonen i generasjoner. Elvene kan vaske vekk matjorda og fjerne grunnlaget for matproduksjon på et blunk. Jeg skulle ønske at regjeringa tok dette på alvor og bevilga mer penger til flomsikring, avslutter han.