Statsbudsjett med grønnere profil for landbruket

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

V og Krf har fått gjennomslag for endringer som gjør statsbudsjettet grønnere.

Bondelagslederen er fornøyd med en grønnere profil på statsbudsjettet fo r2015.

Det er positivt at en del av regjeringens forslag er reversert i det endelige statsbudsjettet for 2015. Med reversering og faktiske økninger på flere poster, framstår budsjettet nå med en grønnere profil.

- For å nå Stortingets mål om et miljøvennlig, bærekraftig og framtidsrettet landbruk, trenger vi kunnskap, løsninger og politiske virkemidler. Dette budsjettet gjør oss bedre i stand til det, enn det forslaget som ble presentert av regjeringspartiene, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

- Vi trenger kunnskap som kan hjelpe oss i å møte klimaendringer best mulig, bidra til klimasmarte løsninger og slik at vi kan dra nytte av potensialet som ligger i de fornybare ressursene landbruket forvalter, sier Bartnes.

Ikke kutt i landbruksforskning

Regjeringen kuttet bevilgningen til forskning og innovasjon i landbruket i sitt forslag til statsbudsjett. Etter forhandlingene med Krf og Venstre er kuttet reversert, og det er satt av 32 millioner kroner til landbruksforskning over LMD sitt budsjett for 2015.

- Forskning og kompetanseutvikling er et viktig verktøy for å nå målsettingen om økt matproduksjon, derfor der det positivt at Krf og Venstre har fått gjennomslag for satsing på landbruksforskning, sier Bartnes.

Her er noen av postene som gir statsbudsjettet en langt mer grønnere profil:

  • Landbruksforskning 32 millioner kroner
  • Sogn jord- og hagebruksskule får fem mill til nytt bygg. Skolen er landslinje for utdanning av agronomer innen økologisk landbruk
  • Økt bruk av tre 6,7 millioner kroner
  • Skogplanting 12 millioner kroner
  • Kalking av elver med villaks 35 millioner kroner og laksesperre i Driva til 35 millioner kroner
  • Nytt skogvern 210 millioner kroner
  • Flom og skredsikring ogkartlegging av faresoner, 20 millioner kroner
  • Tiltak for å øke markedet for biodrivstoff gjennom økt omsetningspåbud og avgiftsreduksjon på 275 millioner kroner

Les også: Godt nytt for gründere og småbedrifter - grensa for registrering i mva-registeret beholdes på 50 000 kr.
Les også: Statsbudsjett med grønnere profil for landbruket

Kontakt Lars Petter Bartnes: tlf 90084576.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere