I forslag til statsbudsjett for 2021 blir det bevilget 6,5 mill. kr til opprettelsen av et dagligvaretilsyn som ble vedtatt av Stortinget i 2019. Det er også foreslått å styrke Konkurransetilsynet sitt arbeid på dagligvaresektoren.

- Det er svært viktig at vi nå får på plass det uavhengige tilsynet som skal følge opp dagligvaresektoren, og sikre en god håndheving av loven om god handelsskikk, sier Sigrid Hjørnegård. - Det er også bra med en ekstra innsats på dagligvarefeltet.

Mer om statsbudsjettet for 2021:

 

Nærings- og handelsdepartementet omtaler høy konsentrasjon i leverandørleddet og vesentlige etableringshindringer som årsaker til en begrenset konkurranse i dagligvaremarkedet. Ulike innkjøpsbetingelser blir blant annet forklart med importvernet og konsentrerte leverandørmarkeder.

Sigrid Hjørnegård - Her tas det for lett på det faktum at det nå er tre kjeder som kontrollerer hele dagligvaremarkedet. I tillegg dominerer de storhusholdning og kontrollerer stadig flere ledd bakover i verdikjeden. En aktør står for over 70 prosent av distribusjonen på markedet. Dette er uheldig. Vi håper det nye dagligvaretilsynet kan sette mer søkelys på de uheldige sidene ved dagens dagligvaremarked og bidra til mer ryddige forhold i verdikjeden for mat, sier Hjørnegård.

Hjørnegård peker også på at importvernet er helt avgjørende for i de hele tatt å kunne ha en norsk matproduksjon, og at konsentrasjonen i dagligvarehandelen også er stor i land med andre typer tollvern.

Må bli mer konkret

Regjeringas melding om dagligvarehandelen ble lagt fram i juni, og ligger til behandling i Stortinget.

- Meldingen omtaler mange viktige problemstillinger, men er lite konkret på tiltak. Vi oppfordrer Stortinget til å sikre en mer konkret oppfølging. Med sterk konsentrasjon på distribusjonsleddet, bør det for eksempel være et aktuelt tiltak å skille distribusjon fra forhandlinger om varen, og sette en egen prislapp på det, slik at leverandøren kan velge fritt, sier Sigrid Hjørnegård.