Mandag 25. april overleverte jordbruket sitt krav til jordbruksavtale til staten. I dag, onsdag 4. mai kommer statens tilbud.

Tilbudet blir overleverte forhandlingsutvalget til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag klokka 12.00. Deretter går partene igjennom kravet sammen, før det blir pressekonferanse klokka 13.00.

Pressekonferansen kan du følge direkte i regjeringas nett-tv fra klokka 13.00:

Jordbruket leverte sitt krav til jordbruksavtale for 2017. Jordbrukets krav på 860 millioner kroner med ei inntektsvirkning på 20.800 kroner per årsverk, legger særlig opp til å løfte de små og mellomstore gårdsbrukene. De ikke har fått det samme økonomiske løftet som de største produsentene de siste årene. Det er i dag store inntektsforskjeller mellom større og mindre produsenter, og flere steder i landet går jord ut av drift. 

- Vi står overfor et verdivalg. Lar vi den ensrettingen som vi har sett de siste årene fortsette, ender vi opp med et landbruk som verken er tilpasset det landet vi bor i eller de forventningene folk har til næringa vår.  I store deler av landet er landskap og klima slik at vi er avhengige av mindre gårdsbruk for å kunne omdanne jord- og beiteressurser til mat og verdiskaping, sa leder i Norges Bondelag,  Lars Petter Bartnes da kravet ble lagt fram.