Staten legger frem tilbud

Publisert 05.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag la Landbruks- og matdepartementet frem et tilbud til næringen i jordbruksforhandlingene.

Tirsdag 6. mai kl 12.00, la staten frem sitt tilbud i jordbruksforhandlingene, opplyser Landbruks- og matdepartemente (LMD) på sine hjemmesider.

Tilbudet er et kutt på 250 millioner kroner i budsjettstøtten fra året før, og en oppgang på produsentpris på 340 millioner kroner. Den totale rammen er en økning på 150 millioner kroner fra året før.

Totalt sett vil tilbudet utgjøre en inntektsvekst for bønder på 10.700kroner per årsverk eller 3,5 prosent.

Kravet utgjør fra næringen var på 1500 millioner kroner som dekkes med:
Målpris: 365 millioner
Budsjett: 965 millioner
Annet: 170 millioner

Du kan se et opptak fra pressekonferansen på Nationens Youtube-Kanal her.

Næringen krever en inntektsvekst for bønder på 35.000 kroner per årsverk, som er helt nødvendig for å tette gapet til andre inntektsgrupper. Næringen har også lagt frem forslag om satsing på klimavennlig landbruk i tillegg til avbyråkratisering av jordbrukspolitikken.

Les mer om kravet her.

Tilbudet fra staten innebærer også en omdirigering av midler fra de små og mellomste til de store gårdene. Dette vil medføre en konsentrering av produksjonen mot de store gårdene og følgelig dårligere utnyttelse av norske ressurser.

Således ligger næringen og staten svært langt fra hverandre i forhold til en avtale. Dersom det ikke blir en avtale, blir Stortinget nødt til å ta stilling til statens tilbud.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:
Nils T. Bjørke, leder: 90150624
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef: 97599866

Kontaktpersoner i LMD:
Kommunikasjonssjef: Ottar Løvik, 481 40 477.
Seniorrådgiver: Ståle Norang, 414 38 011.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere