Staten legger frem tilbud

Publisert 05.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag la Landbruks- og matdepartementet frem et tilbud til næringen i jordbruksforhandlingene.

Tirsdag 6. mai kl 12.00, la staten frem sitt tilbud i jordbruksforhandlingene, opplyser Landbruks- og matdepartemente (LMD) på sine hjemmesider.

Tilbudet er et kutt på 250 millioner kroner i budsjettstøtten fra året før, og en oppgang på produsentpris på 340 millioner kroner. Den totale rammen er en økning på 150 millioner kroner fra året før.

Totalt sett vil tilbudet utgjøre en inntektsvekst for bønder på 10.700kroner per årsverk eller 3,5 prosent.

Kravet utgjør fra næringen var på 1500 millioner kroner som dekkes med:
Målpris: 365 millioner
Budsjett: 965 millioner
Annet: 170 millioner

Du kan se et opptak fra pressekonferansen på Nationens Youtube-Kanal her.

Næringen krever en inntektsvekst for bønder på 35.000 kroner per årsverk, som er helt nødvendig for å tette gapet til andre inntektsgrupper. Næringen har også lagt frem forslag om satsing på klimavennlig landbruk i tillegg til avbyråkratisering av jordbrukspolitikken.

Les mer om kravet her.

Tilbudet fra staten innebærer også en omdirigering av midler fra de små og mellomste til de store gårdene. Dette vil medføre en konsentrering av produksjonen mot de store gårdene og følgelig dårligere utnyttelse av norske ressurser.

Således ligger næringen og staten svært langt fra hverandre i forhold til en avtale. Dersom det ikke blir en avtale, blir Stortinget nødt til å ta stilling til statens tilbud.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:
Nils T. Bjørke, leder: 90150624
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef: 97599866

Kontaktpersoner i LMD:
Kommunikasjonssjef: Ottar Løvik, 481 40 477.
Seniorrådgiver: Ståle Norang, 414 38 011.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere