Spiller lotto med matsikkerheten

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen forslår å kutte bevilgning til beredskapslager og mellager. I strid med trender og faglige råd.

-Få land er så utsatt som Norge, skriver Christian Anton Smedshaug og Eivind Hageberg, illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Til tross for fallende nasjonal produksjon og økt internasjonal usikkerhet, velger regjeringen å kutte initiativ til kornlager i Norge over statsbudsjettet. I tillegg fjerner de den etablerte regionale matlagringen i Nord-Norge.

Siste rest av matberedskap

- Med det pennestrøket fjernes siste rest av matberedskap i landet. I Nord-Norge har man hatt spesielle ordninger grunnet særlig forsyningsutfordringer ved leveransesvikt, skriver Chr. Anton Smedshaug og Eivind Hageberg i AgriAnalyse NRK Ytring.

Forsterker mulig forsyningskrise

- Mangel på norsk kornlager vil være med å forsterke en mulig forsyningskrise internasjonalt. Da teller alle volum, og selv om Norge i globalt perspektiv ikke er en stor importør, vil vi i en slik situasjon forsterke mangelen, framfor å tære på et beredskapslager, heter det.

Få land så utsatt som Norge

- Fall i produksjonen i Norge, og større usikkerhet internasjonalt, tilsier at Norge bør gjenopprette kornlagre både for mat- og fôrkorn. Dette er også i tråd med Statens landbruksforvaltnings vurdering i rapporten: «Beredskapslagring av matkorn».

Få land er så utsatt som Norge for manglende forsyning enten det gjelder fysisk blokade, eller mer sannsynlig - manglende leveringsevne i markedet. Forsyningssituasjonen framover er uviss og med små globale lagre spilles det nå værlotto med matsikkerheten. Men for vestlige samfunn som lar finanssektoren spille casino med økonomien, så er det kanskje slik vi ønsker å ha det?, spør Christian Anton Smedshaug og Eivind Hageberg.

Hele artikkelen "Spiller lotto med matsikkerheten"

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere