Søk fagskole – bli agrotekniker

Av Solveig Skogs,
  • Tips en venn om denne siden

Ønsker du mer utdanning i driftsledelse, entreprenørskap eller spesialisering innenfor din produksjon? Det finnes nå flere grønne fagskoleutdanninger som gjennomføres på deltid over to år.

Fagskolestudenter på Hvam på befaring i åkeren.

Fagskole gir yrkesrettet høyere utdanning som bygger på videregående opplæring og har et omfang på 1/2 til 2 år. Norges Bondelag er meget fornøyd med at flere fagskoler tilbyr praktisk rettet landbruksutdannig og at agroteknikeren nå er tilbake for fullt i utdanningssystemet.

Fagskole - Agrotekniker

Du kan bli agrotekniker på deltid, flere nye utdanninger er nettopp blitt godkjent. Både Fagskolen Innlandet og Chr. Thams fagskole tilbyr 1-årig fagskoleutdanning innen landbruk, i samarbeid med regionale videregående skoler og kompetansemiljøer. Studiene er praktiske og samlingsbaserte og gjennomføres over 2 år på deltid. Bestått utdanning gir tittelen Agrotekniker. Mer om de ulike tilbudene finnes i lenkene nedenfor.

NYHET: Ny utdanning med søknadsfrist 15. juni 2015 - oppstart ca 1. september 2015:

Fagskolen Innlandet / Storsteigen vgs:

  • Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket. Les folder

Utdanninger med ordinær søknadsfrist 15. april 2015 (hvis det er ledige plasser vil søkere også bli tatt inn etter fristen). Studier med oppstart høsten 2015: Bla i folderen

Fagskolen Innlandet / Hvam vgs:

  • Planteproduksjon og driftsledelse
  • Natur- og kulturbasert entreprenørskap

Fagskolen Innlandet / Nome vgs avd Søve:

  • Sauehold og lokal foredling

 

Andre grønne fagskoleutdanninger

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører: Tilbyr bl.a. fagskoleutdanningene Driftsledelse gartner og grønt (samarbeid med Gjennestad vgs), Historiske grøntanlegg, Park- og hagedrift, Anleggsgartnertekniker, Botanisk design, Eksperimentell formgiving, Skjøtsel og drift av uteområder, Grønn gründer.

Norsk Hestesenter: Tilbyr utdanning for den som driver inne  hestenæring, utdanning for Galopptrener, Ridelærer, Travtrener.

Bergen tekniske fagskole /Hjeltnes vgs: Tilbyr utdanning som Arborist, neste kull starter i 2016.

 

Les mer:

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere