Oppdatert 10. juli kl 11:19.

Dette var svært viktig å få på plass sånn at grøntprodusentene vet hvilke smittevernregler de må forholde seg til for å kunne produsere frukt, bær og grønnsaker i sommer. 

–  Selv om det blir krevende å overholde gir veilederen viktig forutsigbarhet. Spesielt krevende blir det for de produsentene som også har arbeidere innkvartert på gården, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag. 

Bondelaget har sammen med de øvrige organisasjonene i grøntnæringa gitt innspill til veilederen, og har fått myket opp noen av de mest krevende forslagene. I tillegg er karantenetiden nå redusert fra 14 til 10 dager. Dette har stor betydning. 

Viktigst er det at antall dager personer i innreisekarantene ikke kan delta i innhøsting av produkter til direkte konsum, er redusert fra tre til to.

Nå håper vi at kravene om smitteverntiltak blir gradvis redusert etter hvert som smittestatusen i Norge bedres, slik at vi får masse gode, norske grøntprodukter også i sommer.

HER FINNER DU SMITTEVERNVEILEDEREN VERSJON 3.0

Veilederen ble 2. juli oppdatert til en versjon 3.0. Endringen handler først og fremst om muligheten for testing istedenfor reisekarantene, og en presisering av hva dette har å si for hvem som kan håndtere spiseklare produkter med kort omsetningstid, f.eks bær.  råd og veiledning for selvplukk.

Engelsk versjon av veilederen (3.0) finner du her på Mattilsynets nettsider.

Av kapasitetsmessige årsaker har Mattilsynet ikke planer om oversettelse av veilederen til ytterligere språk. Ved behov for opplæring på polsk, vietnamesisk mv. oppfordres det til bruk av FHI og Helsedirektoratet sin generelle informasjon som er oversatt til ulike språk: