Skuffende jordvernoppfølging i revidert nasjonalbudsjett

Publisert 11.05.2016
  • Tips en venn om denne siden

- Med revidert nasjonalbudsjett viser regjeringen at den ikke er opptatt av jordvern, men å bygge mest mulig vei, for minst mulig penger. Dette er dårlige løsninger, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

I den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt av Stortinget den 8. desember i fjor fikk regjeringen i oppdrag å komme med «positive virkemidler for kommunene som vil gjøre det enklere å unngå utbygging av dyrka mark». Jordvernstrategien sier at det maksimalt skal bygges ned 4000 mål dyrket mark årlig innen 2020. I 2014 ble det bygget ned 5710 mål, og i 2015 ser tallet ut til å bli over 6000 mål. Dette er stikk i strid med Stortingets intensjon.Virkemidlene skulle komme i revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Matproduksjon nevnes ikke

Brita Skallerud- Regjeringens satsing på infrastruktur vil kreve tusenvis av mål av den beste matjorda vi har i landet, og det er derfor viktig at det legges til rette for en strengere håndheving av jordvernet på andre områder. Dette nevnes ikke i revidert budsjett, sier Brita Skallerud.

Derimot sies det at jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov, som defineres til blant annet infrastruktur og næringsutvikling. Matproduksjon nevnes ikke.

Tafatte virkemidler

 - Regjeringen ser ut til å glemme at matproduksjon er den kanskje viktigste delen av storsamfunnets behov, sier en oppgitt Skallerud.

Blant virkemidlene som nevnes er det opplæring av lokalpolitikere og gjennomgang av KOSTRA-rapportering. Det skal også legges vekt på regionale planer, og regjeringen bruker dette som et argument for kommunereformen.

- De foreslåtte virkemidlene er tafatte og viser at regjeringen ikke er villige til å satse på matproduksjon og jordvern i Norge, avslutter Brita Skallerud.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere