Skuffende jordvernoppfølging i revidert nasjonalbudsjett

Publisert 11.05.2016
  • Tips en venn om denne siden

- Med revidert nasjonalbudsjett viser regjeringen at den ikke er opptatt av jordvern, men å bygge mest mulig vei, for minst mulig penger. Dette er dårlige løsninger, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

I den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt av Stortinget den 8. desember i fjor fikk regjeringen i oppdrag å komme med «positive virkemidler for kommunene som vil gjøre det enklere å unngå utbygging av dyrka mark». Jordvernstrategien sier at det maksimalt skal bygges ned 4000 mål dyrket mark årlig innen 2020. I 2014 ble det bygget ned 5710 mål, og i 2015 ser tallet ut til å bli over 6000 mål. Dette er stikk i strid med Stortingets intensjon.Virkemidlene skulle komme i revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Matproduksjon nevnes ikke

Brita Skallerud- Regjeringens satsing på infrastruktur vil kreve tusenvis av mål av den beste matjorda vi har i landet, og det er derfor viktig at det legges til rette for en strengere håndheving av jordvernet på andre områder. Dette nevnes ikke i revidert budsjett, sier Brita Skallerud.

Derimot sies det at jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov, som defineres til blant annet infrastruktur og næringsutvikling. Matproduksjon nevnes ikke.

Tafatte virkemidler

 - Regjeringen ser ut til å glemme at matproduksjon er den kanskje viktigste delen av storsamfunnets behov, sier en oppgitt Skallerud.

Blant virkemidlene som nevnes er det opplæring av lokalpolitikere og gjennomgang av KOSTRA-rapportering. Det skal også legges vekt på regionale planer, og regjeringen bruker dette som et argument for kommunereformen.

- De foreslåtte virkemidlene er tafatte og viser at regjeringen ikke er villige til å satse på matproduksjon og jordvern i Norge, avslutter Brita Skallerud.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere