Ser framover mot jordbruksforhandlinger og Stortingsvalg

Publisert 26.09.2012
  • Tips en venn om denne siden

-Styrket tollvern kan gi oss drahjelp, sa Nils T. Bjørke i sin tale til Norges Bondelags lederkonferanse.

I sin tale til lederkonferansen i Norges Bondelag snakket leder Nils T. Bjørke om arbeidet i organisasjonen fram mot Stortingsvalget neste høst. Økt norsk matproduksjon, oppfølging av tollvernet, økte inntektsmuligheter og mer utadretta arbeid er stikkordene. Lederkonferansen samler styret, fylkeslederne og organisasjonssjefer i Bondelaget, foruten tillitsvalgte og administrative ledere i samvirkeorganisasjonene.

Bedret tollvern sikrer norsk matproduksjon
- Vi har fulgt marsjordren fra årsmøtet og gjort alt vi kan for å få endringer i tollvernet. – og det lyktes vi med, sa Nils T. Bjørke, og la til at han ikke tror vi hadde fått til et endret tollvern hvis ikke vi hadde tatt belastningen med et brudd i jordbruksoppgjøret i vår.

Etter at lekkasjen fra Statsbudsjettet om endringer i tollvernet til prosenttoll på visse varer, har kampen om virkelighetsforståelsen stått i media. – Vi er ikkje fornøyd med vårt gjennomslag, men reaksjonene fra motstandere blant politiske partier og handelen har vært negative som ventet, sa Bjørke. Han slo fast at det er viktig å huske at bedret tollvern bidrar til å sikre volum av matvarer som vi har gode forutsetninger for å produsere sjølv. Matvarer, som andre varer, følger kostnadsveksten. Utan det har vi tapt mulighet for å sikre lønnsom produksjon. Vi trenger også fleksible ordninger på grønt, men det var for vanskelig i denne omgangen.

Utadretta arbeid fram til jordbruksforhandlinger og Stortingsvalg 2013
- Jordbruksforhandlingene endte i brudd, og nå må vi se framover mot neste avtale, sa Bjørke til lederkonferansen. Det er satt ned en del arbeidsgrupper som skal utrede fram til neste års jordbruksforhandlinger, blant annet distriktsgruppa.

- En bedring av tollvernet i statsbudsjettet gjør at det er lettere å få gjennom en avtale i 2013, mener Bjørke, og la til at regjeringen har stort behov for en avtale etter bruddet i år, og før stortingsvalget neste høst. Vi bønder har stort behov for å få inntektsutvikling som andre. Utfordringen fram til neste år er å skape et bedre politisk grunnlag for at regjeringa vil komme næringa i møte.

- Vi har en samla plan for dette utadretta arbeidet i bondelaget. Ledermøtene i fylkeslagene i høst skal brukes til kurs ”Klart det nytter” om politisk påvirkningsarbeid, egne kurs og opplæringsarbeid følger deretter.

Vi har en målsetting om at folkevalgte må kjenne omfanget av matproduksjon i egen kommune og nasjonalt, og de må kjenne til Bondelaget. Det gjør at lokale politikere kan bidra når ”våre” saker er oppe til debatt. Vi skal påvirke de politiske partiene i alle ledd, spille inn til partienes programmer og årsmøter. Bondelaget sentralt skal også gjøre sin del med å påvirke sentrale politikere. Vi skal møte alle partiene på stortinget, ungdomspolitikere, næringskomiteen. Vi skal fortsette å fortelle at norsk landbruk og næringsmiddelindustri er en av Norges viktigste næringer, og at vi trenger mer matproduksjon basert på norske ressurser. Dette må vi også ha samvirket med på, slik at vi når fram med samlet budskap.

Vi vil presse på for sterkere satsing på landbruket. Men å syte gir ikke mange støttespillere, vi må skryte av det vi har fått til. Vi er nødt til å tørre og skryte litt, og samtidig fortelle fakta om at det går feil vei med arealutvikling og på andre områder.

Matkjedemakt er en stor utfordring. Vi er ikke i mål, nå må lovutvalget i gang – dette må opp i Stortinget våren 2013. Her må vi ha et sterkt samarbeid med blant andre næringsmiddelindustrien, forbrukerområdet, NHO og fagbevegelsen.

Stortingsvalget er om 11 mnd, men slaget står nå. Bondelaget påvirker alle partier underveis. Vi kommer til å få fram holdningene til de forskjellige kandidatene, lage seminar og valgkamparrangement. Vi vil gi kandidatene en innføring i landbruk, gjerne ta de med ut på gårdsbruk sammen med media.  Vi må synliggjøre partiene sin landbrukspolitikk for å vise forskjellene. Vi håper det er mulig å få en TV-debatt om beredskap, mat og jordvern. Et tema som stadig diskuteres er; hvor skal den neste millionen bo?

 Kontakt:

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere