Ser framover mot jordbruksforhandlinger og Stortingsvalg

Publisert 26.09.2012
  • Tips en venn om denne siden

-Styrket tollvern kan gi oss drahjelp, sa Nils T. Bjørke i sin tale til Norges Bondelags lederkonferanse.

I sin tale til lederkonferansen i Norges Bondelag snakket leder Nils T. Bjørke om arbeidet i organisasjonen fram mot Stortingsvalget neste høst. Økt norsk matproduksjon, oppfølging av tollvernet, økte inntektsmuligheter og mer utadretta arbeid er stikkordene. Lederkonferansen samler styret, fylkeslederne og organisasjonssjefer i Bondelaget, foruten tillitsvalgte og administrative ledere i samvirkeorganisasjonene.

Bedret tollvern sikrer norsk matproduksjon
- Vi har fulgt marsjordren fra årsmøtet og gjort alt vi kan for å få endringer i tollvernet. – og det lyktes vi med, sa Nils T. Bjørke, og la til at han ikke tror vi hadde fått til et endret tollvern hvis ikke vi hadde tatt belastningen med et brudd i jordbruksoppgjøret i vår.

Etter at lekkasjen fra Statsbudsjettet om endringer i tollvernet til prosenttoll på visse varer, har kampen om virkelighetsforståelsen stått i media. – Vi er ikkje fornøyd med vårt gjennomslag, men reaksjonene fra motstandere blant politiske partier og handelen har vært negative som ventet, sa Bjørke. Han slo fast at det er viktig å huske at bedret tollvern bidrar til å sikre volum av matvarer som vi har gode forutsetninger for å produsere sjølv. Matvarer, som andre varer, følger kostnadsveksten. Utan det har vi tapt mulighet for å sikre lønnsom produksjon. Vi trenger også fleksible ordninger på grønt, men det var for vanskelig i denne omgangen.

Utadretta arbeid fram til jordbruksforhandlinger og Stortingsvalg 2013
- Jordbruksforhandlingene endte i brudd, og nå må vi se framover mot neste avtale, sa Bjørke til lederkonferansen. Det er satt ned en del arbeidsgrupper som skal utrede fram til neste års jordbruksforhandlinger, blant annet distriktsgruppa.

- En bedring av tollvernet i statsbudsjettet gjør at det er lettere å få gjennom en avtale i 2013, mener Bjørke, og la til at regjeringen har stort behov for en avtale etter bruddet i år, og før stortingsvalget neste høst. Vi bønder har stort behov for å få inntektsutvikling som andre. Utfordringen fram til neste år er å skape et bedre politisk grunnlag for at regjeringa vil komme næringa i møte.

- Vi har en samla plan for dette utadretta arbeidet i bondelaget. Ledermøtene i fylkeslagene i høst skal brukes til kurs ”Klart det nytter” om politisk påvirkningsarbeid, egne kurs og opplæringsarbeid følger deretter.

Vi har en målsetting om at folkevalgte må kjenne omfanget av matproduksjon i egen kommune og nasjonalt, og de må kjenne til Bondelaget. Det gjør at lokale politikere kan bidra når ”våre” saker er oppe til debatt. Vi skal påvirke de politiske partiene i alle ledd, spille inn til partienes programmer og årsmøter. Bondelaget sentralt skal også gjøre sin del med å påvirke sentrale politikere. Vi skal møte alle partiene på stortinget, ungdomspolitikere, næringskomiteen. Vi skal fortsette å fortelle at norsk landbruk og næringsmiddelindustri er en av Norges viktigste næringer, og at vi trenger mer matproduksjon basert på norske ressurser. Dette må vi også ha samvirket med på, slik at vi når fram med samlet budskap.

Vi vil presse på for sterkere satsing på landbruket. Men å syte gir ikke mange støttespillere, vi må skryte av det vi har fått til. Vi er nødt til å tørre og skryte litt, og samtidig fortelle fakta om at det går feil vei med arealutvikling og på andre områder.

Matkjedemakt er en stor utfordring. Vi er ikke i mål, nå må lovutvalget i gang – dette må opp i Stortinget våren 2013. Her må vi ha et sterkt samarbeid med blant andre næringsmiddelindustrien, forbrukerområdet, NHO og fagbevegelsen.

Stortingsvalget er om 11 mnd, men slaget står nå. Bondelaget påvirker alle partier underveis. Vi kommer til å få fram holdningene til de forskjellige kandidatene, lage seminar og valgkamparrangement. Vi vil gi kandidatene en innføring i landbruk, gjerne ta de med ut på gårdsbruk sammen med media.  Vi må synliggjøre partiene sin landbrukspolitikk for å vise forskjellene. Vi håper det er mulig å få en TV-debatt om beredskap, mat og jordvern. Et tema som stadig diskuteres er; hvor skal den neste millionen bo?

 Kontakt:

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere