Se kornkonferansen live!

Publisert 27.01.2014
  • Tips en venn om denne siden

Påmeldingen til Kornkonferansen onsdag 29. januar sprenger alle rekorder og arrangørene vil nå kringkaste debatten mellom næringa og ministeren på nett-TV.

På årets kornkonferanse 29. januar møtes Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Norges Bondelags leder Nils Bjørke for å diskutere regjeringas korn- og kraffôrpolitikk. I tillegg blir det faglige innlegg fra Felleskjøpet, Norgesmøllene og Graminor.

Sendingene kan følges her fra klokken 09.30:

Se sendingen på Felleskjøpets sider.

Konferansen finner sted 29. januar på Oslo Kongressenter, og bak konferanen står Norske Felleskjøp og Norges Bondelag.

Her kan du lese et sammendrag av Nils T. Bjørkes fremlegg.

Konferansen blir gjort tilgjengelig på vår YouTube-kanal i etterkant.

Over 300 påmeldte
Over 300 personer er påmeldt konferansen som arrangeres av Norges Bondelag og Norske Felleskjøp førstkommende onsdag. Den forrige rekorden var rett over 200 personer på Kornkonferansen i fjor.

- Flere tusen fulgte sendingene til Norsk Landbrukssamvirke sin konferanse Mat og landbruk for et par uker siden. Vi registrerer også stor interesse for korn- og kraftfôrpolitikk i dagens nye politiske landskap. Derfor er vi glade for å kunne nå ut til flere over nett-TV, sier fagsjef næringspolitikk Ole Nikolai Skulberg i Norske Felleskjøp.

Kornareal forsvinner
Fallende kornproduksjon i Norge kan tilskrives været, men samtidig forsvinner det rundt 40.000 dekar med dyrket mark hvert år i Norge. Landbruksdirektør i Sør-Trøndelag, Tore Bjørkeli, vil snakke om viktigheten av å verdsette jordbruksarealene mer for at de skal bli tatt vare på. Han sikter til at mye av jordbruksarealet ligger rundt voksende tettbygde strøk.

- Vi må ha et system som håndterer den konflikten som oppstår når vi bor midt i matfatet vårt. Matjord må beskyttes, slik at å bygge der blir ikke den billigste løsningen. Ikke minst må vi erstatte det som tapes, sier han.

Behov for korn av høy kvalitet
Markedssjef for Korn i Felleskjøpet Agri, Kristian Thunes, kommer til å snakke om mølle- og bakeindustriens behov for tilgang på norske råvarer av høy kvalitet. Han kommer til å oppsummere de siste års tilgang på norsk mathvete og ulike problemstillinger for de enkelt år og observert utvikling sammenholdt med industriens totale behov.

Kontaktpersoner: 

Elin Marie Haga Stabbetorp
99579348
Elin.Marie.Stabbetorp@bondelaget.no

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere