På årets kornkonferanse 29. januar møtes Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Norges Bondelags leder Nils Bjørke for å diskutere regjeringas korn- og kraffôrpolitikk. I tillegg blir det faglige innlegg fra Felleskjøpet, Norgesmøllene og Graminor.

Sendingene kan følges her fra klokken 09.30:

Se sendingen på Felleskjøpets sider.

Konferansen finner sted 29. januar på Oslo Kongressenter, og bak konferanen står Norske Felleskjøp og Norges Bondelag.

Her kan du lese et sammendrag av Nils T. Bjørkes fremlegg.

Konferansen blir gjort tilgjengelig på vår YouTube-kanal i etterkant.

Over 300 påmeldte
Over 300 personer er påmeldt konferansen som arrangeres av Norges Bondelag og Norske Felleskjøp førstkommende onsdag. Den forrige rekorden var rett over 200 personer på Kornkonferansen i fjor.

- Flere tusen fulgte sendingene til Norsk Landbrukssamvirke sin konferanse Mat og landbruk for et par uker siden. Vi registrerer også stor interesse for korn- og kraftfôrpolitikk i dagens nye politiske landskap. Derfor er vi glade for å kunne nå ut til flere over nett-TV, sier fagsjef næringspolitikk Ole Nikolai Skulberg i Norske Felleskjøp.

Kornareal forsvinner
Fallende kornproduksjon i Norge kan tilskrives været, men samtidig forsvinner det rundt 40.000 dekar med dyrket mark hvert år i Norge. Landbruksdirektør i Sør-Trøndelag, Tore Bjørkeli, vil snakke om viktigheten av å verdsette jordbruksarealene mer for at de skal bli tatt vare på. Han sikter til at mye av jordbruksarealet ligger rundt voksende tettbygde strøk.

- Vi må ha et system som håndterer den konflikten som oppstår når vi bor midt i matfatet vårt. Matjord må beskyttes, slik at å bygge der blir ikke den billigste løsningen. Ikke minst må vi erstatte det som tapes, sier han.

Behov for korn av høy kvalitet
Markedssjef for Korn i Felleskjøpet Agri, Kristian Thunes, kommer til å snakke om mølle- og bakeindustriens behov for tilgang på norske råvarer av høy kvalitet. Han kommer til å oppsummere de siste års tilgang på norsk mathvete og ulike problemstillinger for de enkelt år og observert utvikling sammenholdt med industriens totale behov.

Kontaktpersoner: 

Elin Marie Haga Stabbetorp
99579348
Elin.Marie.Stabbetorp@bondelaget.no