I år hadde Norges Bondelag direkte videooverføring av årsmøtet på Lillehammer. Nå kan du se hele årsmøtet i opptak. Velg Menu i vinduet over for å skifte dag.

Fra klokken 9.00 onsdag kan du se Nils T. Bjørke sin siste årsmøtetale som leder for Norges Bondelag etterfulgt av generaldebatten. På torsdag talte blant annet landbruksminister Sylvi Listhaug.

Dagsorden:

Onsdag

8.15: Åpning med kulturinnslag

Konstitueringssaker

9.00-9.45: Leders tale v/Nils T. Bjørke

9.45-10.00 Pause

10.00-12.00: Generaldebatt

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.30 Generaldebatt

14.30-15.00 Pause

15.00-17.30 Generaldebatt

17.30-18.00 Årets lokallag og Askeladdprisen

Torsdag

8.50-9.40 Generaldebatt, oppsummering og vedtak

9.40-10.00 Pause

10.00-10.20 Innlegg ved statsråd Sylvi Listhaug

10.20-10.45 Spørsmål

10.45-10.55 Pause

10.55-11.15 200 år på 20 minutter - Grunnloven 200 år! Ved Finn Tokvam

11.25-12.00 Valg og godtgjøringer

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.15 Valg og godtgjøringer