Sammenbrudd i rødgrønn landbrukspolitikk

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget kan ikke være med å ta ansvaret for en politikk som ikke sikrer norsk matproduksjon.

Bondelaget kan ikke være med å ta ansvaret for en politikk som ikke sikrer norsk matproduksjon og bryter derfor årets jordbruksforhandlinger., Det sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo

For noen uker siden vedtok Stortinget ei offensiv landbruksmelding som skal sikre forbrukerne norsk kvalitetsmat. Målsettingene er økt produksjon og et landbruk over hele landet. Allerede nå, i tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, har regjeringa forlatt disse målsettingene. Den rødgrønne landbrukspolitikken brøt sammen ved første korsveg!

Landbruket var en viktig fødselshjelper for den rødgrønne regjeringa. Vi hadde store forhåpninger til en ny og offensiv landbrukspolitikk. Landbruksminister Terje Riis Johansen sa tidlig at «kvart et nedlagt bruk er et nederlag». Det viste seg fort at forhåpningene landbruket hadde til det rødgrønne prosjektet ikke vart innfridd. Norske bønder har vært svært tålmodige i mange år med denne regjeringa. Når regjeringa allerede nå forlater målsettingene i eiga nye landbruksmelding er tålmodigheta slutt.

Dette kan få konsekvenser for hele det rødgrønne prosjektet. Bondebevegelsen er ei sterk politisk kraft og en skal ikke undervurdere de politiske konsekvensene av å bli svikta. Nå er det opp til stortinget å vise veg i landbrukspolitikken. Står våre fremste folkevalgte bak løftet til forbrukere og bønder om å sikre norsk matproduksjon?

 Lars Morten Rosmo, Leder Sør-Trøndelag Bondelag Mobil 90584815

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere