Sammenbrudd i rødgrønn landbrukspolitikk

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget kan ikke være med å ta ansvaret for en politikk som ikke sikrer norsk matproduksjon.

Bondelaget kan ikke være med å ta ansvaret for en politikk som ikke sikrer norsk matproduksjon og bryter derfor årets jordbruksforhandlinger., Det sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo

For noen uker siden vedtok Stortinget ei offensiv landbruksmelding som skal sikre forbrukerne norsk kvalitetsmat. Målsettingene er økt produksjon og et landbruk over hele landet. Allerede nå, i tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, har regjeringa forlatt disse målsettingene. Den rødgrønne landbrukspolitikken brøt sammen ved første korsveg!

Landbruket var en viktig fødselshjelper for den rødgrønne regjeringa. Vi hadde store forhåpninger til en ny og offensiv landbrukspolitikk. Landbruksminister Terje Riis Johansen sa tidlig at «kvart et nedlagt bruk er et nederlag». Det viste seg fort at forhåpningene landbruket hadde til det rødgrønne prosjektet ikke vart innfridd. Norske bønder har vært svært tålmodige i mange år med denne regjeringa. Når regjeringa allerede nå forlater målsettingene i eiga nye landbruksmelding er tålmodigheta slutt.

Dette kan få konsekvenser for hele det rødgrønne prosjektet. Bondebevegelsen er ei sterk politisk kraft og en skal ikke undervurdere de politiske konsekvensene av å bli svikta. Nå er det opp til stortinget å vise veg i landbrukspolitikken. Står våre fremste folkevalgte bak løftet til forbrukere og bønder om å sikre norsk matproduksjon?

 Lars Morten Rosmo, Leder Sør-Trøndelag Bondelag Mobil 90584815

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere