Rot og tull i rovdyrforvaltninga

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Rot og tull i rovdyrforvaltninga, tordner Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag etter at MD har stanset ulvejakta.

En uke etter at lisensjakta på tolv ulver startet setter Miljøverndepartementet foten ned og stanser ulvejakta. Begrunnelsen er at departementet må behandle klagesakene på jaktlisensene først

Sju av landets åtte regionale rovviltnemnder har gitt tillatelse til å felle ulv i vinter. Jakta begynte mandag 1, oktober og varer fram til 31. mars. De opprinnelige vedtakene fra rovviltnemndene ga til sammen fellingstillatelse på tolv ulver. Vedtakene er nå klaget inn av Norges Naturvernforbund og er videresendt Miljøverndepartementet.

- Miljøverndepartementet må sørge for at rovviltnemndene fatter sine vedtak om lisensjakt såpass god tid i forveien at de rekker å klagebehandle eventuelle saker før jakta starter. Nå må ulvejegere som har forberedt seg og startet sin jakt avslutte og avvente utfallet av klagebehandlingen. Dette er tullete og useriøst fra Miljøverndepartementet, sier Bjørke.

Norges Bondelag forutsetter at rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på 12 ulver ikke blir redusert. Norge har siden 2010 oppfylt Stortingets mål om 3 helnorske ulveynglinger årlig i ulvesonen.

Jaktlisensene på de tolv ulvene er gitt utenfor ulvesonen i områder som skal prioriteres for husdyrbeiting. En eventuell overprøving av rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv vil være i strid med Stortingets enstemmige rovdyrforlik som fremhever at den regionale rovviltforvaltningen må styrkes, sier Nils T. Bjørke.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere