Rot og tull i rovdyrforvaltninga

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Rot og tull i rovdyrforvaltninga, tordner Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag etter at MD har stanset ulvejakta.

En uke etter at lisensjakta på tolv ulver startet setter Miljøverndepartementet foten ned og stanser ulvejakta. Begrunnelsen er at departementet må behandle klagesakene på jaktlisensene først

Sju av landets åtte regionale rovviltnemnder har gitt tillatelse til å felle ulv i vinter. Jakta begynte mandag 1, oktober og varer fram til 31. mars. De opprinnelige vedtakene fra rovviltnemndene ga til sammen fellingstillatelse på tolv ulver. Vedtakene er nå klaget inn av Norges Naturvernforbund og er videresendt Miljøverndepartementet.

- Miljøverndepartementet må sørge for at rovviltnemndene fatter sine vedtak om lisensjakt såpass god tid i forveien at de rekker å klagebehandle eventuelle saker før jakta starter. Nå må ulvejegere som har forberedt seg og startet sin jakt avslutte og avvente utfallet av klagebehandlingen. Dette er tullete og useriøst fra Miljøverndepartementet, sier Bjørke.

Norges Bondelag forutsetter at rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på 12 ulver ikke blir redusert. Norge har siden 2010 oppfylt Stortingets mål om 3 helnorske ulveynglinger årlig i ulvesonen.

Jaktlisensene på de tolv ulvene er gitt utenfor ulvesonen i områder som skal prioriteres for husdyrbeiting. En eventuell overprøving av rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv vil være i strid med Stortingets enstemmige rovdyrforlik som fremhever at den regionale rovviltforvaltningen må styrkes, sier Nils T. Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere