Dyrevelferd var blant temaene som sto på agendaen da bondelagsleder Lars Petter Bartnes innledet for de mange fremmøtte under Norturas årlige møte for svinenæringa; «Måsegg og griseprat» som gikk av stabelen 24. og 25. mai på Vega. 

- Jeg vil advare mot å tro at økt fokus på dyrevelferd fra samfunnets side er forbigående. Vi må tåle å bli sett i korta og vi i næringa hjelpe hverandre med å fortsatt holde et stabilt høyt nivå på dyrevelferden i norsk landbruk, sa Bartnes.

Bondelagslederen viste til at Mattilsynets tilsynskampanje på slaktegris i Rogaland avdekket flere svinehold med dårlig dyrevelferd.
Lars Petter Bartnes innleder på toppmøte for svinenæringa,. Vega, 24. mai 2018
-    Kampanjen viser hvor viktig Mattilsynets rolle er. Jeg vet at samarbeidet mellom næringa og tilsynet stort sett er godt, det må begge parter jobbe for å vedlikeholde, sa Bartnes.

Han mener dagens dyrevelferdsregelverk er godt, og at hele næringa må bidra for å sikre at det overholdes.

-    Det er den enkelte produsent sitt ansvar å følge regelverket og ivareta dyra sine på en tilfredsstillende måte, men hele næringa må ta større ansvar i dette arbeidet. Derfor har næringa vedtatt en «handlingsplan for dyrevelferd hos slaktegris». Handlingsplanen inneholder et dyrevelferdsprogram som vil stille krav om veterinærbesøk 1-3 ganger i året avhengig av størrelse på besetningen, sa Bartnes.

Som en del av næringas nye dyrevelferdsprogram for svin vil også slakteriet ha mulighet til å trekke i slakteoppgjøret for produsenter som ikke følger regelverket. Man tar sikte på implementering så snart som mulig, og senest siste halvdel av 2018.