Roser nytt dyrevelferdsprogram for svin

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Gris

På et toppmøte for svinenæringa oppfordret bondelagslederen en samlet næring til å ta større ansvar for å sikre god dyrevelferd. – Jeg er glad for at en samlet næring har blitt enige om et nytt program for å sikre fortsatt god dyrevelferd i norsk svinehold, sa Lars Petter Bartnes til de frammøtte.

Dyrevelferd var blant temaene som sto på agendaen da bondelagsleder Lars Petter Bartnes innledet for de mange fremmøtte under Norturas årlige møte for svinenæringa; «Måsegg og griseprat» som gikk av stabelen 24. og 25. mai på Vega. 

- Jeg vil advare mot å tro at økt fokus på dyrevelferd fra samfunnets side er forbigående. Vi må tåle å bli sett i korta og vi i næringa hjelpe hverandre med å fortsatt holde et stabilt høyt nivå på dyrevelferden i norsk landbruk, sa Bartnes.

Bondelagslederen viste til at Mattilsynets tilsynskampanje på slaktegris i Rogaland avdekket flere svinehold med dårlig dyrevelferd.
Lars Petter Bartnes innleder på toppmøte for svinenæringa,. Vega, 24. mai 2018
-    Kampanjen viser hvor viktig Mattilsynets rolle er. Jeg vet at samarbeidet mellom næringa og tilsynet stort sett er godt, det må begge parter jobbe for å vedlikeholde, sa Bartnes.

Han mener dagens dyrevelferdsregelverk er godt, og at hele næringa må bidra for å sikre at det overholdes.

-    Det er den enkelte produsent sitt ansvar å følge regelverket og ivareta dyra sine på en tilfredsstillende måte, men hele næringa må ta større ansvar i dette arbeidet. Derfor har næringa vedtatt en «handlingsplan for dyrevelferd hos slaktegris». Handlingsplanen inneholder et dyrevelferdsprogram som vil stille krav om veterinærbesøk 1-3 ganger i året avhengig av størrelse på besetningen, sa Bartnes.

Som en del av næringas nye dyrevelferdsprogram for svin vil også slakteriet ha mulighet til å trekke i slakteoppgjøret for produsenter som ikke følger regelverket. Man tar sikte på implementering så snart som mulig, og senest siste halvdel av 2018. 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere