Reverserer Pelsdyrforskriften

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matdepartementet har reversert endringene i forskrift for hold av pelsdyr som trådte i kraft ved nyttår.

Disse endringene fulgte opp Stortingets vedtak om bærekraftig hold av pelsdyr i januar 2017. Blant annet skulle det ikke lenger være tillatt med gruppehold av mink, med mindre produsenten innførte et særskilt dyrevelferdsprogram. Et program som for øvrig Norges Bondelag fikk ansvaret for å utforme.

Forbudet mot gruppehold blir nå fjernet, det samme gjelder andre nye tiltak også, som hadde til mål å styrke dyrevelferden i pelsdyrnæringa. I høringen av forslaget var Bondelaget tydelig på at det er viktig at dyrevelferdsprogrammet blir gjennomført, og at en reversering er å forskuttere et forslag om avvikling.

I Jeløya-erklæringen har Høyre og FrP sluttet seg til Venstres krav om å avvikle pelsdyrproduksjon i Norge, slik at dette er blitt regjeringens politikk på området. Regjeringen ønsker at forbudet skal tre i kraft i 2025.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere