Ferdigsstilte nytt forslag til dyrevelferdsprogram for mink

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

I dag sendte Norges Bondelag «Forslag til retningslinje for dyrevelferdsprogram for gruppehold av mink» til Landbruks- og matdepartementet.

Som oppfølging av Stortingets vedtak om å videreføre pelsdyrnæringa, inviterte Landbruks- og matdepartementet (LMD)  landbruksnæringa til å utarbeide et forslag til dyrevelferdsprogram for mink. Norges Bondelag ble bedt om å koordinere arbeidet i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Den 8.mars i år ba Norges Bondelag om innspill til dette arbeidet. Les nettsak her.  I dag ble programforslaget oversendt LMD.

- Vi har fått gode innspill fra flere hold og hatt konstruktive samtaler med relevante forskningsmiljøer og aktører i arbeidet med å utarbeide dette forslaget til dyrevelferdsprogram. Nå er det opp til departementet å få etablert regelverket og å ta prosessen med den nye pelsdyrforskriften videre, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Nå skal departementet godkjenne programmet og avstemme mot endret forskrift for av hold av pelsdyr.

- Vårt mål har vært å lage et solid og faglig begrunnet program med utgangspunkt i god dyrevelferd for gruppehold av mink, noe vi mener dette programmet bidrar til, sier Per Skorge.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere