Ferdigsstilte nytt forslag til dyrevelferdsprogram for mink

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

I dag sendte Norges Bondelag «Forslag til retningslinje for dyrevelferdsprogram for gruppehold av mink» til Landbruks- og matdepartementet.

Som oppfølging av Stortingets vedtak om å videreføre pelsdyrnæringa, inviterte Landbruks- og matdepartementet (LMD)  landbruksnæringa til å utarbeide et forslag til dyrevelferdsprogram for mink. Norges Bondelag ble bedt om å koordinere arbeidet i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Den 8.mars i år ba Norges Bondelag om innspill til dette arbeidet. Les nettsak her.  I dag ble programforslaget oversendt LMD.

- Vi har fått gode innspill fra flere hold og hatt konstruktive samtaler med relevante forskningsmiljøer og aktører i arbeidet med å utarbeide dette forslaget til dyrevelferdsprogram. Nå er det opp til departementet å få etablert regelverket og å ta prosessen med den nye pelsdyrforskriften videre, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Nå skal departementet godkjenne programmet og avstemme mot endret forskrift for av hold av pelsdyr.

- Vårt mål har vært å lage et solid og faglig begrunnet program med utgangspunkt i god dyrevelferd for gruppehold av mink, noe vi mener dette programmet bidrar til, sier Per Skorge.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere