Her kan du se hvordan oppgjøret vil slå ut på ditt bruk, etter inngått avtale mellom KrF og Venstre og regjeringa. (xls-fil)

Beregn utslag på ditt bruk

Ved å plotte inn tallene fra din gård kan du få et inntrykk av hvor stor inntektsøkning -eller nedgang- din gård vil få med statens tilbud til næringen slik det foreligger nå.

Du kan følge Bondelaget på: