Regjeringens rovdyrpolitikk truer verdiskaping i distriktene

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

- Regjeringens ulvemelding tar ikke tak i de reelle problemene for næringsdrivende i distriktene, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, på dagens stortingshøring om regjeringens stortingsmelding om forvaltning av ulv.

Stortinget

Før påske presenterte regjeringen en stortingsmelding om forvaltningen av ulven i Norge. Meldingen skulle blant annet evaluere dagens forvaltning med bruk av ulvesoner for å balansere næringsinteresser i distriktene opp mot hensyn til bestandsmålet for ulv i Norge. På dagens høring i Stortinget påpekte Bartnes at regjeringen i praksis foreslår en videreføring av dagens politikk.

- Regjeringen foreslo å enten videreføre dagens bestandsmål for ulv eller å øke det, dette til tross for at situasjonen for mange som er avhengige av beite- og utmarksressursene er svært fortvilt, sa Bartnes på høringen.

Regjeringen ønsket også å utvide ulvesonen nordover i Hedmark og avvikle den vest for Glomma. I forrige uke ble det kjent at partiene Frp, Høyre, Krf og Ap har kommet til en enighet på Stortinget som innebærer å redusere størrelsen på dagens ulvesoner noe, samtidig som bestandsmålet for ulv i praksis videreføres.

- Verken regjeringen eller partiene på Stortinget har turt å ta tak i problemene for de som lever med rovdyrsituasjonen til daglig. Ved å redusere ulvesonene uten å redusere ulvebestanden, øker sannsynligheten for at ulven trekker inn i beiteområdene for å finne mat, sa Bartnes, som mener at et nytt bestandsmål må resultere i færre ulv.

Bondelagslederen pekte også på en rekke andre nødvendige tiltak for som må til for å bedre vilkårene for bruk av beite- og utmarksressursene:

  • Norsk ulveforvaltning må omfatte ulven som holder til i grenseområdene mot Sverige.
  • Bestandsmål for ulv må oppgis i eksakte tall, ikke glidende intervaller som er dagens praksis.
  • Ingen praktisering av randsoner i prioriterte beiteområder, som igjen legger restriksjoner på uttak av ulv i disse områdene.
  • Skadeuttak og lisensjakt innenfor ulvesonene.
  • Effektive uttak av ulv utenfor sona, også før beitesesong.
  • Full erstatning for beiterett og jaktrett i ulvesonene.

Last ned Bondelagets presentasjon fra høringen (pdf.)

Næringskomiteen vil avgi sin uttalelse før saken går videre til Energi- og miljøkomitten i løpet av innværende uke. Komiteen er ventet å avgi innstilling i saken den 31. mai og saken skal etter planen opp til endelig vedtak i Stortinget 6. juni.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere