- Store mengder dyr per enhet vil føre til økt smittepress og medisinforbruk slik vi ser i resten av Europa, fortsetter Bjørke.

Bakgrunnen for dagens produksjonsstørrelse er nettopp et mål om å hindre industriproduksjon og sikre bærekraftig produksjon. Beslutningen til regjeringen og Venstre viser at denne tankegangen er forlatt. Nå gjelder det å samle produksjonen på store enheter uavhengig av miljø og bærekraft. Billig mat er retningen framfor et bærekraftig produksjonssystem. Regjeringen er her i utakt med forbrukerne som ønsker miljøvennlig og trygg matproduksjon.

Med den norske modellen for kyllingproduksjon legges det opp til å kombinere denne med annen jordbruksvirksomhet.

- Dette er viktig for å sikre en god utnyttelse av husdyrgjødsla og unngå forurensning, påpeker Bjørke. Dagens regelverk forutsetter at bonden disponerer 320 dekar jord for å kunne utnytte gjødsla på forsvarlig vis. Det arealet er større enn det et gjennomsnittsbruk disponerer allerede i dag. De nye konsesjonsgrensene vil øke behovet for spredeareal til 640 dekar. Endringen fører til mer transport av gjødsel og øker risikoen for forurensning av vassdrag.

Dagens modell har også tatt som utgangspunkt at det er viktig å spre produksjon på mange enheter over et stort geografisk område. Endringen til regjeringen og Venstre vil legge til rette for å konsentrere produksjon. Store enheter og mindre geografisk spredning øker smittepresset. Erfaringene i Europa viser at det å gjøre husdyrproduksjon til industri, medfører et høyt bruk av antibiotika. Den norske modellen har gjort at Norge har lavest antibiotikaforbruk i Europa. Et land som Italia over 30 ganger så mye antibiotika pr. produsert kg kjøtt. 

  • Målet for regjeringen bør være å sikre den standarden Norge har i dag og ikke svekke denne, sier Bjørke.

Kontaktpersoner:
Leder Nils T. Bjørke, mobil 90150624
Generalsekretær Per Skorge, mobil 97524938