Protestaksjon mot regjeringens ulvejakt-stopp

Publisert 03.01.2017
  • Tips en venn om denne siden

Klokka 12.30 onsdag 4. januar danner vi samlet front foran Stortinget og Klima- og miljødepartementet mot regjeringens stans av den planlagte ulvejakta.

En rekke organisasjoner og engasjerte krefter har samlet seg for å sørge for en kraftfull markering mot klima- og miljøministerens helomvending i ulvesaken.

Norges Bondelag er engasjert i saken, og sammen med Hedmark Bondelag oppforderer vi alle som har mulighet til å møte på aksjonen i Oslo i morgen. Vi kan ikke sitte stille og se på at deler av Norge blir omgjort til rovdyrreservat.

Statsråd Vidar Helgesen har bekreftet at han vil være til stede på markeringen.

Det er så langt satt opp ni busser fra Hedmark og Oppland. Dette blir en markering hvor innbyggere, beitenæring, grunneiere, jegere, friluftsfolk og ordførere fra Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold i samlet flokk protesterer mot klima- og miljøministerens saksbehandling og regjeringens politikk på området.

Når det gjelder busstransport finner du mer informasjon og kontaktpersoner på nettsidene til Hedmark Bondelag. 

Det foreløpige programmet er slik:

Kl 12.30: Oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Klima- og miljødepartementet.
 

Kl 13.00: Klima og miljøminister Vidar Helgesen gir en kort redegjørelse om departementets vedtak, som ble offentliggjort 20. desember.
 

Kl 13.15: Appeller ved blant andre Knut Arne Gjems (Norges jeger- og fiskerforbund avd Hedmark), Sissel Frang Rustad (utmeldt Høyre-politiker), Einar Frogner (rovviltansvarlig i Norges Bondelag), Dag Rønning (fylkesordfører i Hedmark), Gaute Nøkleholm (ass dir i Norskog) og Ole Gustav Narud og Rune Støstad (ordførere i hhv Åmot og Nord-Fron kommuner).
 

13.40: Trommer fra skogene
 

14.00: Avslutning - møtet i Klima- og miljødepartementet starter

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere