Påvirker norske investeringer og handelsinteresser andre lands handlingsrom?

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Handelskampanjen bruker Globaliseringskonferansen til å videreføre Nyt Afrika-debatten.

Illustrasjonsfoto: Norges Vel.Er utenlandske investeringer bra, og hva innebærer egentlig bilaterale investeringsavtaler (BITs)? Alberto Villareal kommer fra Uruguay for å belyse effekter av BITs. Han er regionskoordinator for Friends of the Earths internasjonale program på handel, miljø og bærekraft i tillegg til å være Latin-Amerikakoordinator for Food and Water Watch og arbeide i REDES (Friends of the Earth Uruguay). Han har god kjennskap til landbruk, biodiversitet og intellektuell eiendomsrett i WTO og regionale handelsavtaler. Alberto møter Helene Bank (For Velferdsstaten) og Beate Ekeberg (Miljøverndepartementet) til debatt fredag 2. november kl. 12:30. Medarrangør er Changemaker.

 

Hva må inn i gode handelsavtaler? Hvilke menneskelige og miljømessige hensyn må inn? Dette skal Alberto Villareal (REDES Uruguay), Heidi Lundeberg (LAG), Brita Brekke (Spire) og Arild Hermstad (FIVH) dele sine refleksjoner om fredag 2. november kl. 14:30. Medarrangører er Kirkens Nødhjelp, Fellesrådet for Afrika og Framtiden i våre hender. Dette er flere av de mest aktive i Nyt Afrika-debatten, og det er definitivt duket for en spennende debatt.

 

Honduras er et av landene som begår flest menneskerettighetsbrudd og var i 2009 åsted for statskupp; samtidig forhandler Norge og Honduras regjering om en frihandelsavtale. Lørdag 3. november kl. 14:30 kommer Betty Matamoros og Carlos Amador for å innlede om forholdene i Honduras og følgene av frihandel og utenlandske investeringer. Betty Matamoros var internasjonal talskvinne for motstandsfronten etter statskuppet i 2009 og ble senere internasjonal talskvinne for den rørsla som valgte en ikke-parlamentarisk strategi etter at fraksjoneringen av motstandsfronten. Carlos Amador er leder av miljøorganisasjonen Comite Ambientalista Valle de Siria. Dette er en lokal miljøorganisasjon i Valle de Siria etablert av lokale lærere, som arbeider for opprydding i forurensinger fra en Gold Corp-gruve. Brita Brekke gir i tillegg en innføring i utenlandske investeringer. Møtet er et samarbeid mellom Handelskampanjen og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

Medlemmene i Handelskampanjen: Attac Norge, Fagforbundet, For velferdsstaten, Handel og Kontor, Latin-Amerikagruppene i Norge, Natur og Ungdom, Nei til EU, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos - Økologisk Norge, PRESS, Spire (Utviklingsfondets ungdom), Ungdom mot EU og Utviklingsfondet.

HANDELSKAMPANJEN arbeider for en verden der hensynet til mennesker, miljø og samfunn ligger til grunn for utviklingen, der viktige avgjørelser for samfunnet tas av demokratiske organ og ikke overlates til snevre økonomiske interesser. Vi vil motarbeide at kynisk profittjakt skal ødelegge livet til hundrevis av millioner av mennesker og ødelegge naturressursene og miljøet for framtidige generasjoner, slik det skjer i dag. Handelskampanjen vil bidra til å bygge opp folkelig aktivitet og motstand mot en slik politikk.

 

Kontaktpersoner:

Heidi Lundeberg (leder av Handelskampanjen)                   Harald Sakarias Hansen (sekretær)

Tlf. 924 15 316                                                                      Tlf. 954 81 686

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere