- Overraskende matvalg fra Solberg

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Nils T. Bjørke er overrasket over at statsministeren gir ansvaret for landbruks- og matpolitikken til Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

- Det er ingen tvil om at det er overraskende at Erna Solberg gir FrP ansvaret for Landbruks- og matdepartementet.  Selv om det er et krevende utgangspunkt for samarbeid, vil vi legge vekt på å få til en god dialog med den nye ministeren, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Forventer at hun setter seg inn i næringa

Etter det Norges Bondelag kjenner til har Listhaug begrenset landbrukspolitisk erfaring fra tidligere, og har primært hatt sitt virke innenfor familiepolitikken. Hun er odelsjente og oppvokst på gård på Sunnmøre.

- Landbruket er ei næring hvor mange familier har investert mye penger, tid og krefter i å produsere norsk kvalitetsmat til en voksende befolkning. Vi forventer at hun setter seg inn i næringas situasjon i dag, sier Bjørke.

Ser frem til dialog

Listhaug får ansvaret for å følge opp målene som den nye regjeringen har lagt for norsk matproduksjon i Sundvolden-erklæringen og i samarbeidsavtalen mellom KrF, V, Høyre og FrP.

- Vi går ut i fra at den nye ministeren har et engasjement for å satse på jordbruket, og ser frem til dialog for å komme frem til de beste løsningene for norske matproduksjon fremover. Vi inviterer henne til å møte oss i nærmeste fremtid.

Politikkgrunnlaget

Fremskrittspartiet, som den nye landbruks- og matministeren tilhører, har argumentert for store omveltninger i landbrukspolitikken. Blant annet har partiet ved flere anledninger fremmet forslag om store kutt i overføringene til næringa, reduksjoner i tollvernet og oppheving av viktige reguleringer som i dag gir grunnlaget for et landbruk over hele Norge.

- Vi forventer at det er samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP, og regjeringsplattformen som blir førende for politikken på landbruksområdet.

Avgjørende med eget departement

Norges Bondelag konstaterer også at regjeringen nå opprettholder landbruks- og matdepartement som eget departement.

- Matproduksjon i Norge forutsetter politiske rammebetingelser.  Det er derfor avgjørende at et departement med høy kompetanse på norsk matproduksjon opprettholdes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere