- Overraskende matvalg fra Solberg

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Nils T. Bjørke er overrasket over at statsministeren gir ansvaret for landbruks- og matpolitikken til Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

- Det er ingen tvil om at det er overraskende at Erna Solberg gir FrP ansvaret for Landbruks- og matdepartementet.  Selv om det er et krevende utgangspunkt for samarbeid, vil vi legge vekt på å få til en god dialog med den nye ministeren, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Forventer at hun setter seg inn i næringa

Etter det Norges Bondelag kjenner til har Listhaug begrenset landbrukspolitisk erfaring fra tidligere, og har primært hatt sitt virke innenfor familiepolitikken. Hun er odelsjente og oppvokst på gård på Sunnmøre.

- Landbruket er ei næring hvor mange familier har investert mye penger, tid og krefter i å produsere norsk kvalitetsmat til en voksende befolkning. Vi forventer at hun setter seg inn i næringas situasjon i dag, sier Bjørke.

Ser frem til dialog

Listhaug får ansvaret for å følge opp målene som den nye regjeringen har lagt for norsk matproduksjon i Sundvolden-erklæringen og i samarbeidsavtalen mellom KrF, V, Høyre og FrP.

- Vi går ut i fra at den nye ministeren har et engasjement for å satse på jordbruket, og ser frem til dialog for å komme frem til de beste løsningene for norske matproduksjon fremover. Vi inviterer henne til å møte oss i nærmeste fremtid.

Politikkgrunnlaget

Fremskrittspartiet, som den nye landbruks- og matministeren tilhører, har argumentert for store omveltninger i landbrukspolitikken. Blant annet har partiet ved flere anledninger fremmet forslag om store kutt i overføringene til næringa, reduksjoner i tollvernet og oppheving av viktige reguleringer som i dag gir grunnlaget for et landbruk over hele Norge.

- Vi forventer at det er samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP, og regjeringsplattformen som blir førende for politikken på landbruksområdet.

Avgjørende med eget departement

Norges Bondelag konstaterer også at regjeringen nå opprettholder landbruks- og matdepartement som eget departement.

- Matproduksjon i Norge forutsetter politiske rammebetingelser.  Det er derfor avgjørende at et departement med høy kompetanse på norsk matproduksjon opprettholdes.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere