- Jeg mener jeg ble feilsitert på kornkonferansen, sier Ove Trellevik, som er stortingsrepresentant for Høyre, men nå er i permisjon for å gå på Forsvarets høgskole.

Han viser til spørsmålsrunden på Kornkonferransen der leder i kornutvalget i Norges Bondelag, Svein Stubberud, stilte spørsmål til statsråden om vi skulle ha fôrkorn-produksjon i Norge. Bakgrunn for spørsmålet til statsråden var et blogginnlegg til Ove Trellevik.  I bloggen sto det:

 ”Det er godt mulig vi ikke trenger fôrkorn produksjon i Norge i det hele tatt. Da kunne bøndene fått kjøpt fôr til verdensmarkeds pris og vi ville fått lavere kostnader i Norge. Vi kunne også fått større gårder til både melk og kjøtt produksjon og nyttet de teknologiske stordriftmuligheter der vi i dag produserer noe fôrkorn.”

 - Jeg løftet tema som et tankeeksperiment, ikke som en fasit. Jeg mener at jeg er misforstått, sier Ove Trellevik. Han viser også til kommentarfeltet under bloggen.

- Der går jeg jo inn for at vi fortsatt har en kanaliseringspolitikk, sier Trellevik.

 Vi skrev om spørsmålet og svaret til statsråd Sylvi Listhaug samme dag som kornkonferansen. Saken ble en av de mest leste på bondelaget.no. Satsråden bekreftet at vi skulle ha norsk fôrkornproduksjon.

- Det viser hvor engasjerende debatten om korn er sier, sier Per Skorge, generalsekretær i i Norges Bondelag. Å ha en norsk kornproduksjon er en viktig grunnstein for norsk landbruk for å kunne øke matproduksjonen på norske ressurser. Vi må produsere korn der hvor arealet er egnet til dette.

Bare til norsk svineproduksjon trengs det 1 million dekar med korn.